Agil transformasjon – noe for min organisasjon?

Posted by Centigo on 02.jul.2020 23:03:32

Av Kim Petersen, Elisabet Håkansson og Therese Eriksson.

Tags: Strategi agile transformation

Ut av krisen, inn med proaktiv drivkraft - bli morgendagens vinner

Posted by Centigo on 02.jul.2020 22:14:40

Bounce-back eller bounce-forward?

Skrevet av Victoria Rahlff og Ulrika Bernhoff

Nå er det full trøkk på omstilling til en ny normal, og hva skal styret og ledelsen da ha fokus på?

Mye har skjedd og vi lever i en uforutsigbar verden der ingen har endelige svar. Hva gjør man da? Avventer eller setter seil og retning? Vi tror på at proaktiv drivkraft alltid er en vinnerstrategi i seg selv, og selvfølgelig må kraften ha mål og retning. Den skapes gjennom læring og refleksjon av den perioden som nå er bak oss.

Tags: Strategi agile COVID-19 transformation