Skip to content
Emma Abrahamsson30 nov 20225 min read

Varför agilt och lean inte löser ditt företags problem

Det är nog ingen som missat hypen kring agila och lean metoder och verktyg. Det är en strävan efter att effektivisera arbetssätt och processer för att optimera resurser och minska kostnader och på så sätt få en högre lönsamhet. Det är fokus på att göra saker rätt.

Det pratas också om vikten av att ha kundfokus och om att maximera kundnöjdhet med optimerad kundupplevelse. Igen ligger fokus på att göra saker rätt.

Om vi då lägger allt fokus på att göra saker rätt, är det inget som saknas då?

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.

  • - Peter Drucker

 

Gör inte bara saker rätt, se också till att göra rätt saker

Det är ju precis som citatet säger värdelöst att göra saker effektivt som ändå inte borde göras. Varför blir det då så att det läggs en massa energi och resurser på att göra saker som inte skapar värde? Det finns säkert en massa olika svar på det men det enkla svaret är att det är mycket lättare att komma med direktiv om hur något ska göras än att erkänna att man inte vet. Om det är något jag observerat hos de företag jag arbetat med så är det just det, vilket i sin tur leder till ett allt för kortsiktigt tankesätt och en strävan efter snabba resultat genom att följa trender och det som ”alla andra verkar göra”.

Min starka övertygelse är att för att kunna göra både rätt saker och göra saker rätt så krävs det ett mycket större jobb än vad ett införande av agila och lean verktyg och metoder kan åstadkomma. Det kräver att man släpper kontrollen och ger upp sina gamla föreställningar om hur saker och ting är och har varit. Det kräver uthållighet och att se på omställningen som en ständig evolution som aldrig tar slut. Vi behöver alltså ställa om vårt perspektiv och vårt förhållningssätt.

Att förändra sitt förhållningssätt kräver förflyttning av vår förmåga, både i vårt sätt att tänka och våra beteenden. Du har säkert testat på att skapa en ny rutin för dig själv som att börja träna eller sluta med onödigt skrollande på telefonen. Hur gick det? Var det svårt? Jag kan bara tala för mig själv, men beteendeförändring är inte helt enkelt och det blir ännu svårare när det påverkar våra värderingar eller vår identitet. Så hur kan vi göra detta lite enklare, går det ens?

Alla företag sysslar på ett eller annat sätt med att lösa problem och gärna så snabbt som möjligt. Så om vi vänder fokus från att göra saker rätt och i stället funderar på hur vi ser till att lösa rätt problem, vilka förmågor behöver vi då?

Agilitet handlar om förmågan att ställa om till det oförutsägbara och anpassa situationer till ens fördel. Lean handlar om flödeseffektivisering, se till att minimera tiden från idé till att värde realiseras. Design thinking handlar om att hitta rätt problem att lösa genom att ta reda på vad som är önskvärt ur ett mänskligt perspektiv, vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart.

Slår vi ihop dessa verktygslådor så kan vi både se till att göra rätt sak, det vill säga lösa rätt problem och göra det rätt, det vill säga göra det snabbt. Nu mer än någonsin med det som händer i vår omvärld behöver vi se till att inte slösa energi och resurser på det som inte betyder något, så låt oss kika på hur vi blir bättre på att lösa rätt problem med några enkla beteendeförändringar.

Ta på kundens skor

Det brukar sägas att ”ta på dig kundglasögonen” för att se vad kunden behöver. Men jag tror att vi också behöver ta på oss och gå i kundens skor. Vad jag menar med det är att verkligen känna med och uppleva det som kunden upplever så att vi kan skapa förståelse för vilka verkliga skav som kunden känner och göra något åt det. Så ge er ut och testa på hur det är att gå i kundens skor, observera och prata med kunden. Med dessa insikter kan vi komma mycket närmare det verkliga problemet.

Testa hypotesen tidigt

Insikter om kundens skav leder oss till en bättre förståelse för problemet som vi behöver lösa. Vi kan alltså skapa oss en initial problemformulering och utifrån den komma på idéer på lösningar. På så sätt hittar vi en eller flera hypoteser om vad som är rätt att göra. Ett vanligt misstag här är att anta att vi redan hittat rätt, så vi kör på och börjar skapa lösningen. Men låt oss inte göra det misstaget utan se till att testa och validera hypotesen så tidigt som möjligt. Gör hypotesen konkret och greppbar, det kan vara en prototyp av något slag eller konceptualisering. Ta på dig kundens skor eller gå till kunden igen, visa upp prototypen och förklara konceptet, ställ frågan om den här potentiella lösningen minskar skavet.

Lär av experimenten

Efter valideringen av hypotesen behöver vi stanna upp och reflektera över de insikter vi fått. Det vill säga lära av experimentet. Var vi på rätt problem eller var det något annat skav som var värre? Missade vi något eller hamnade vi helt fel? Det är när vi har modet att testa nya saker vi lär oss. Se till att fira misslyckanden och se dem som ett verktyg för att hitta lite mer rätt nästa gång.

Repeat

Det här är ingen linjär process utan cirkulerar runt runt och fram och tillbaka. Det viktiga är att vi hela tiden ser en progress och skapar möjligheter för lärande och utveckling. Det kan krävas flera iterationer för att komma fram till det rätta problemet att lösa. Att sen hitta rätt lösning kräver ännu fler experiment, misslyckanden och iterationer.

När vi vill anamma det nya förhållningssättet så är det viktigast att komma ihåg att vi aldrig kan veta svaret från början och därmed aldrig veta vad som är rätt att göra förrän vi har testat. Den ovissheten är obekväm i början, men genom att omfamna den kommer vi kunna öppna oss för kreativa idéer och komma fram till oväntade lösningar. Vi behöver anta ett nybörjarsinne, med avsikten att förbli öppen och nyfiken, att inte anta något och att se ovissheten som en möjlighet.

Vad är nästa problem du tänker våga erkänna att du inte vet om och inte har lösningen på?

Centigo vill hjälpa organisationer att lyckas med sina agila transformationer

Vill du och din organisation arbeta med agilt, lean och design thinking men vet inte riktigt hur? Eller arbetar ni redan med detta men lyckas inte få ut effekten av er satsning? Vill du veta mer om Centigos erfarenhet och hur vi kan hjälpa dig och din organisation att lyckas? Hör gärna av dig så diskuterar vi nuläget och de utmaningar ni står inför.

Kontakta Emma Abrahamsson

avatar

Emma Abrahamsson

RELATERADE ARTIKLAR