Skip to content
Centigo Transformation

Transformation

Tvärfunktionell transformation

Vi leder, driver och tar ansvar för kritiska tvärfunktionella transformationer – såväl verksamhets- som IT-transformationer – tillsammans med våra kunder. 

Vi har förståelse för transformationens helhet och kritiska framgångsfaktorer där vi kombinerar bredd och spets för ett lyckat resultat. 

Vi ger kunden verktyg för att ta ägarskap både under och efter genomförandet för ett långsiktigt bestående värde.

Stöd att välja rätt systemplattform

Vi hjälper företag och organisationer att välja rätt systemlösning som passar unika verksamhetsbehov och som bidrar till att nå strategiska målsättningar. Vanliga orsaker till att våra kunder vänder sig till oss är att verksamheten vuxit ur befintlig systemlösning eller att nuvarande system nått end of life, att verksamheten vill implementera en modernare IT-lösning som möjliggör effektiva och automatiserade processer, eller att skapa mer sammanhängande processer och förutsättningar för hög datakvalitet.

 
Stöd att välja rätt systemplattform

Vi hjälper till att skapa tydliga och varaktiga resultat i transformationen

Centigo hjälper företag och organisationer att genomföra omfattande tvärfunktionella förändringar i sin verksamhet, exempelvis att realisera en ny strategi, att införa nya systemlösningar samt att utveckla nya processer och arbetssätt.

Centigo Transformation

HR Transformation

Centigo har projektledare och experter med gedigen och beprövad erfarenhet av att hjälpa organisationer med att framgångsrikt driva HR-transformation och bemanningsplanering, inom både privat och offentlig sektor.

HR Transformation

Vi inom transformation

Vårt sätt att bedriva ett kollektivt ledarskap har gjort att vi har en unik kombination av spetskompetens och förmåga att leda i förändring.

 
 
Joel Sahlén

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.