Skip to content
Retail

Retail & Consumer Goods

Hur tar man en större del av kundens plånbok och samtidigt skapar hög effektivitet, i utmanande tider?

Detta är en stor utmaning inom detaljhandeln. Inom Centigo har vi lång erfarenhet av att tackla dessa frågeställningar ihop med våra kunder.

Vi har omfattande erfarenhet inom alla funktionella områden och aspekter av affärsverksamhet. Vår expertis sträcker sig från att agera som kvalificerade rådgivare till att effektivt leda genomgripande transformationsprojekt.

Dessutom omfattar vår kompetens arbete med verksamhetsförändringar som aktivt engagerar alla medarbetare, vilket är avgörande för en lyckad förändringsprocess.

Efterfrågestyrd varuförsörjning​

Vi hjälper organisationer att utveckla sina processer för prognostisering och effektivt orderskapande med syfte att säkerställa att rätt varor är tillgängliga vid rätt tidpunkt på ett kostnadseffektivt sätt.

varuförsörjning

Värdeskapande sortiment- och kategoristyrning

I en ständigt föränderlig och konkurrensutsatt marknad är det avgörande att navigera och driva sortimentet utifrån en tydlig och datadriven målbild.

Assortment

Strategiutveckling för tydligare riktning och ökat värdeskapande

Vi utmanar traditionell top-down strategiutveckling och förespråkar en strategiprocess som engagerar organisationen för att säkerställa buy-in och förankrat genomförande. Vår metod är ett helhetstänkande datadrivet tillvägagångsätt och vi arbetar med hypotesbaserade scenarier som guidar kunden i viktiga vägval inför framtiden. Vi kombinerar strategiutveckling med marknads- och konkurrensanalys för bättre förstå kundens situation, omvärldstrender, möjligheter och hot.

Retail strategy

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.