Skip to content
tech-data

Technology & Data

Tycker ni att det är svårt att ta tillvara och få ut effekterna av de möjligheter som den tekniska utvecklingen innebär?

Vi har förmågor att leda er organisation i den pågående snabba digitala utveckling som inte går att stå utanför.

Vi kombinerar en förståelse för affär och verksamhet med en djup kunskap om vad som krävs för att utveckla digitala produkter och tjänster på ett snabbt, effektivt, kundfokuserat och datadrivet sätt.

Våra tjänster som bidrar till att ta tillvara de möjligheter som teknik och data medför inkluderar produktledning, produktdesign, datadrivna insikter, lösningsval, ledning av produktutveckling och testledning.

Generativ AI

Våra expertområden inom AI omfattar strategisk rådgivning, innovationsutveckling, implementeringsprocesser, förändringsledning och processoptimering. Vi lägger stor vikt vid ansvarsfull användning av AI och har utvecklat en egen AI-assistent för att ytterligare stärka våra kunders konkurrenskraft. I nära samarbete med Accigo och Microsoft, strävar vi efter att bygga robusta, AI-drivna verksamheter redo för framtiden.

Generativ AI

Leda agil utveckling

Vi leder utveckling av digitala produkter och tjänster genom att skapa struktur, styrning, delaktighet, tydlighet och driv där maximalt affärsvärde alltid står i centrum.

Leda agil utveckling

Testledning

Vi kompletterar produktutveckling med testledning som transparent och strukturerat försörjer verksamheten med information om produktens status. Vårt mål är att öka användarens trygghet och produktteamets förmåga att fatta rätt beslut.

Marcel Buder - Centigo

Stöd vid komplexa IT-upphandlingar

Centigos erbjudande fokuserar särskilt på komplexa IT-upphandlingar. Där har vi både hög kompetens och lång erfarenhet, med en bevisad leveransförmåga.

Centigo medarbetare

FinOps & Cloud Finance Management

Vi hjälper företag att skapa insikt och kontroll över sina molninvesteringar för att på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt kunna växa sina affärer och nyttja fördelarna med Cloud. Vi har omfattande erfarenhet inom FinOps, IT Finance Management och IT-styrning. Vi hjälper er med att:

  • Utvärdera nuvarande molnlösning och identifiera förbättringsområden/besparingar
  • Definiera framtida FinOps-strategi och handlingsplan
  • Utbilda och coacha er genom cloudresan
Charlotte Lidalen Centigo

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.