Skip to content
Bank, finans och försäkring

Banking, Finance & Insurance

Innovationstakten är hög inom den finansiella sektorn

Vi tror därför att de företag som är kundcentrerade kommer att bli de mest framgångsrika. En hög grad av automatisering, digitalisering och robotisering kommer sannolikt dessutom att förenkla och förbättra processer och tjänster.

Vi hjälper våra kunder inom denna sektor att utveckla sin verksamhet för att bli mer konkurrenskraftig. Det kan handla om att effektivisera interna processer, att välja och implementera ett nytt system, att utveckla spännande nya produkter eller att förstå hur den IT-strategiska riktningen behöver utvecklas.

AI är en självklar del av de lösningar som vi jobbar med och vi kan hjälpa er att förstå hur AI kan vara en möjliggörare för er verksamhet. Vi har även en god förståelse för och erfarenhet inom ESG-området där vi stöttar våra kunder både inom regelverken i sig och genom att navigera hur ESG-frågorna kan påverka er organisations riktning och verksamhetsutveckling.

Fokusområden

Med relevant erfarenhet inom både bank-, försäkrings- och betalningssektorn kan vi stötta er i att bli framtidens vinnare i denna mycket föränderliga bransch. Våra fokusområden är:

Betalningssektorn

  • Strategiska frågor för både betalningsaktörer och handlare
  • Operativa processer och effektiviseringar

Teknologi och AI

  • Användandet av modern teknologi, inklusive AI, för förbättring och effektivisering av interna processer
  • Utveckling av ett starkt produktägarskap för att bibehålla konkurrenskraft
payment with smartphone by NFC

Business Transformation

Vi har kompetens inom:

  • Val och implementering av affärslösningar
  • Förändringsledning
Förändringsledning Centigo

Datadriven affärsutveckling

Vi tror på att omvandla data till handlingsbara insikter. Våra metoder är inte bara teoretiska – vi levererar konkreta resultat som förbättrar er lönsamhet. Oberoende av ert företags mognadsgrad inom datadriven affärsutveckling kan vi hjälpa er att ta nästa steg för att utveckla er affär.

Datadriven affarsutveckling

I fokus inom Bank, Finance and Insurance

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser.

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.