Skip to content
Supply Chain & Operations

Supply Chain & Operations

Modern logistik med hållbarhet i fokus

Vi hjälper er organisation att öka precision, effektivitet och flexibilitet för hur värde skapas och levereras genom flöden av fysiska produkter och tjänster. För att realisera potentialen i organisationers logistikverksamheter samt sortimenserbjudanden, erbjuder Centigo en helhetsförståelse, från strategisk till operativ nivå, där långsiktighet och hållbarhet genomsyrar alla dimensioner.

Efterfrågestyrd varuförsörjning

Vi hjälper organisationer att utveckla sina processer för prognostisering och effektivt orderskapande med syfte att säkerställa att rätt varor är tillgängliga vid rätt tidpunkt på ett kostnadseffektivt sätt.

 
supply-chain-operations-01

Värdeskapande sortiment- och kategoristyrning

In an ever-changing and competitive market, it is crucial to navigate and steer the product range based on a clear and data-driven vision.

assortment

Kunddriven logistik

Kundriven logistik anpassar samordning och utförande av transport, lagerhantering och distribution av det fysiska flödet av produkter för att skapa en leveranskedja som är effektiv men också flexibel utifrån kundens föränderliga och unika behov.

Logistik

Vi är din partner framåt!

Med en gedigen branscherfarenhet har Centigo rätt kompetens för att stödja verksamheters förändringsresor mot effektivare och mer datadrivna logistikflöden samt optimerade sortimentserbjudanden. Vi hjälper våra kunder att vara långsiktiga och säkerställer en hållbar affärsplan, både ur ett risk- och möjlighetsperspektiv.

Centigo medarbetare

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.