Skip to content
advisory

Advisory

Forma er framtid tillsammans med oss

Hur skapar man en dynamisk och framgångsrik verksamhet? Det börjar ofta med att fastställa en riktning. Denna riktning gynnas av att utmanas genom ett objektivt och stimulerande samtal om värdeskapande. Riktningen påverkar hur vi skapar rätt förutsättningar och hur vi prioriterar förändring. Den ger också ett underlag för vilka förmågor vi behöver utveckla och hur vi bör organisera oss.

Inom Advisory har vi samlat kompetens som kombinerar dagens mest relevanta områden för att starta en framgångsrik strategisk förflyttning. Vi väver samman er verksamhets riktning med de förmågor som tekniken möjliggör och använder vår expertis inom Analytics för att skapa ett datadrivet självförtroende i de beslut som behöver fattas. Med oss vid er sida kan ni känna er trygga i att er verksamhet är i en stark position för att möta framtiden. 

Strategiutveckling

Utveckla en företagsövergripande strategisk riktning och operativ modell för uthållig konkurrenskraft, som bygger på såväl marknadens möjligheter som era unika förmågor. Inom Business Advisory erbjuder vi:

  • Strategiutveckling
  • Design av operativa modeller
  • Marknads- och affärsanalys
Business

Tech Advisory

Utveckla och implementera en teknikstrategi som inte bara stöder, utan också kan påverka och forma er affärsstrategi vilket ger affärsvärde och konkurrenskraft. Vårt Tech Advisory-erbjudande fokuserar på förmågor inom tre huvudsakliga områden: 

tech-advisory

Datadriven affärsutveckling

I dagens digitala värld är data en ovärderlig tillgång. Att kunna tolka och använda denna data effektivt kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vårt Analytics-erbjudande hjälper er att navigera genom detta komplexa landskap och utnyttja kraften i er data. Vi fokuserar på fem huvudsakliga områden:

  • IT-arkitektur
  • Datamodellering
  • AI & prediktioner
  • Analys
  • Visualisering
Marie Hedenbro

Design av organisation och styrning

Vet du vilka vägval ni ska göra för att nå era mål? Vi kan hjälpa er att identifiera och genomföra de rätta förflyttningarna för er verksamhet.

Vi kombinerar verksamhetsutveckling och teknik i vår rådgivning och ger er en tydlig plan för hur ni ska lyckas.

Våra tjänster inkluderar strategiutveckling, styrning, organisationsdesign, marknads- och konkurrensanalys och business agility design. 

Organisationsutveckling

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Mer inom affärsutveckling

Vi är er partner framåt!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.