Skip to content
innovation-02

Innovation & Design

För ständig utveckling och hållbar tillväxt

Vi ser innovation och design som avgörande för moderna användarcentrerade organisationer för att driva hållbar tillväxt och förbli konkurrenskraftiga. Vi belyser vikten av att bygga upp, bibehålla och ständigt utveckla en stark designdriven innovationskultur, eftersom det driver tillväxt och affärs- och användarnytta.

Centigos arbete har belyst fem framgångsrika principer som kan hjälpa er att kultivera och stärka denna kultur:

  • Ledning: Det handlar om att ni, som ledare, visar vägen och sätter innovation högt på agendan.
  • Styrning: Effektivt styra organisationen mot innovation genom tydliga mål och riktlinjer.
  • Vara: Personifiera innovationsandan genom ert eget beteende och agerande.
  • Möjliggörande: Skapa förutsättningar som möjliggör innovation på alla nivåer inom organisationen.
  • Handling: Omsätta idéer.

New Business Development

Vi hjälper våra kunder att lyckas med innovation av nya hållbara erbjudanden/affärsmodeller och framgångsrikt skala dessa erbjudanden mot marknaden.

New business development

Produktledning

En innovativ, effektiv och affärsfokuserad organisation för produktutveckling är en förutsättning för att ta fram moderna och relevanta digitala produkter.

Produktledning

Product Design

Vi hjälper er att skapa digitala produkter som både är enkla att förstå och behagliga att använda, och skapar tydligt affärsvärde för verksamheten.

Centigo Product Design

CX Management

Vi hjälper våra kunder att bli mer kundorienterade, insiktsdrivna, effektiva och lönsamma i hela kunddimensionen.

CX Management

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!