Skip to content
Property & Construction

Property & Construction

Bli framtidens vinnare med oss

I bygg- och fastighetsbranschen ser man fortfarande på sig själva som konservativa och traditionella. Starka drivkrafter har dock börjat påverka utvecklingen mot effektivare arbetssätt, attraktivare kunderbjudanden och nytänkande affärs- och samarbetsmodeller.

Centigo hjälper kunder att dra verklig nytta av digitaliseringens möjligheter, förbättra arbetssätt till högre effektivitet och omsätta hållbarhet till affärsnytta, och inte minst att navigera och hitta er strategiska riktning i det nya marknadsläget.

Digital transformation

Med en omfattande erfarenhet inom bygg- & fastighetsbranschen erbjuder vi professionell vägledning för digital transformation. Våra tjänster omfattar digital strategiutveckling, förstudier, upphandling och införande av ny teknik. Allt från smarta byggnadssystem och digitala tvillingar till ERP och CRM.

digital transformation

Analytics

Vi bistår organisationer i början av, eller i processen att intensifiera resan mot en mer datadriven verksamhet. Vi utvecklar strategiska färdplaner, etablering av datamodeller och implementering av avancerade analysverktyg och AI. Vi genomför också riktade analyser förstärka av tillgång till benchmarkdata. Exempelvis spendanalys, totalkostnadsanalys och energikonsumtionsanalys.

Analytics

Strategi

I ett klimat präglat av inflation, höga räntor och instabila energipriser stöder Centigo bygg- & fastighetsbolag i att utveckla strategier för att navigera genom ekonomiska påfrestningar och förbättra marginaler. Vi erbjuder rådgivning för att definiera och genomföra riktade handlingsplaner, för att säkerställa framgångsrik anpassning till det rådande marknadsläget.

strategi

Energieffektivisering

Vi erbjuder experttjänster inom energi mot fastighetssektorn, med syftet att uppnå hållbarhetsmål, minska kostnader och förbättra fastighetsvärden. Vi kombinerar djupgående kunskap i både fastighets- och energibranschen för att utföra energianalyser, leda effektiviseringsprojekt, och driva kulturförändringar. Dessutom guidar vi företag genom förstudier, strategiutveckling och tjänsteutveckling.

energieffektivisering

Nya affärsmodeller

I takt med att e-handelns tillväxt sätter press på kommersiella ytor och nya arbetssätt förändrar synen på kontoren, utmanas traditionella affärsmodeller. Centigo bistår fastighetsbolag med kommersiellt bestånd att utveckla innovativa affärs- och prismodeller. Vårt mål är att skapa nya och framtidssäkrade intäktsströmmar, optimera driftnetton samt öka fastigheters värde genom strategisk rådgivning anpassad för framtidens arbetsplatser och marknadstrender.

affärsmodeller

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!