Skip to content
Malin Dahlström

Vilka vi är

Centigo är er moderna partner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring

Vi består av en grupp exceptionellt engagerade individer med en unik kombination av toppmodern kompetens och drivkraften att skapa förändring. Med vårt helhetsperspektiv utvecklar vi motståndskraftiga och välmående företag och organisationer med konkurrenskraftig hållbarhet. Vi kallar detta för Business Wellness. 

Centigo är en del av Business Wellness Group där även systerbolaget Accigo ingår. Centigo grundades år 2002 och har vuxit organiskt sedan dess. Idag hjälper våra mer än 200 kollegor klienter i Skandinavien, Storbritannien och Irland att förbättra sin prestanda och verkligen göra en skillnad.

En 100-årsstrategi för att utvecklas mot vår vision

Centigo finns för att inspirera och leda människor till att skapa spänstiga och välmående företag och organisationer. Detta gäller våra kunder och det gäller oss själva.

Ett Business Wellness-företag är långsiktigt lönsamt, skapar arbetstillfällen, skapar välfärd, stärker samhället och har ett hållbart förhållningssätt till omvärlden.

Genom att verka för det nya sättet att driva företag är vår förhoppning är att detta ska gynna världen mer än något annat vi gör.

Vision

Sensible Growth. Everywhere.

Vår vision är ambitiös och den är långsiktig. Vi har därför utformat en 100-årsstrategi som vägleder oss i hur vi agerar som bolag och som individer för att utvecklas mot vår vision. Visionen är syftet med allt vi gör - Sensible Growth. Everywhere.

 
Catarina Centigo
Mission

Business Wellness. Our mission.

Business Wellness® är vår filosofi och vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag. Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra uppdrag som i vår strävan att vara marknadens mest attraktiva konsultpartner.
grupp-1

Vad kännetecknar ett välmående och spänstigt Business Wellness-företag?

Engagerande syfte

Företaget leds autentiskt av ett tydligt 'varför'.

 

Långsiktighet

Företaget har ett långsiktigt perspektiv på värdeskapande.

 

Fokuserad riktning

Företaget har en fokuserad riktning för utveckling av sitt värdeskapande.

 

Insikter & Innovation

Företaget vågar utvecklas genom systematisk intressentdialog och egna insikter.

Dynamisk styrning & momentum

Företaget är spänstigt, har dynamik i styrningen och momentum i förflyttningen.

Ledarskap för full effekt

Företaget möjliggör distribuerat ledarskap genom fokus på ansvar.

Helhetssyn

Företaget eftersträvar effektivt samspel mellan organisationens element och perspektiv.

Balans

Företaget har förmågan att hantera både och.

 
Strategiska principer

Vägleder vårt arbete

Om visionen är evig så kan de strategiska principerna förändras över tid, idag jobbar vi med fem strategiska principer. De ska alltid betona områden där vi vill ha ett fokus och vi vill se en förflyttning på 1-3 års sikt.

 
 
Centigo medarbetare

Våra stategiska principer

Ständig utveckling

Förmågan att förändras i samklang med omvärlden är fundamental för långsiktig framgång. Förnyelse ska uppmuntras av alla i alla delar av organisationen.

 
Ansvar

Människor växer med ansvar. Genom maximal distribution av personligt ansvar skapas de effektivaste företagen. Därför strävar vi efter att vända upp och ned på hierarkier.

 
Global utmanare

Vi har en vision som omöjliggör att vi begränsar oss till Sverige. Vi har alla förutsättningar för att bli global utmanare i att skapa framtidens tjänsteföretag och ledare.

 
Växthus för människor

Vi ska erbjuda en mångfald av utvecklingsvägar för en mångfald av människor. Vi når framgång genom att attrahera de bästa medarbetarna och frigöra deras inneboende krafter.

 
Tillväxt

Tillväxt är nödvändigt för att skapa utrymme för våra medarbetare att växa och för att göra en större skillnad i vår omvärld. Vår långsiktighet kräver att tillväxt sker under lönsamhet.

Värdegrund

Vi har en genuin tro på människan och hennes förmågor

Centigo är ett värderingsstyrt företag. Vår gemensamma värdegrund vägleder såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra kunduppdrag. 

Våra värderingar är konstanta över tid, även när företaget förändras.

 
Medarbetare Centigo

Våra värderingar

Professionalism

Med seriositet och passion vill vi lösa vår uppdragsgivares problem och eftersträva marknadsledande kompetens inom de områden där våra kunder möter sina utmaningar. Professionalism är också ett rättesnöre internt för oss på Centigo när det kommer till hur vi bemöter varandra och hur vi utvecklar oss själva och företaget.

 
 
Entreprenörsanda

Vi är målinriktade entreprenörssjälar med lust och förmåga att utveckla goda idéer till goda affärer. Vi vågar utmana. Centigo ska erbjuda både driv och kunskap att se möjligheter när världen förändras. Vi stagnerar aldrig i invanda mönster eller metoder. Precis som våra uppdragsgivare är vi i behov av att ständigt utvecklas, skapa nytt, tänka fritt och våga.

 
 
Balans

Vår filosofi Business Wellness har vuxit fram ur begreppet balans. För oss handlar det om att hitta jämvikten mellan en rad viktiga faktorer – professionalism och entreprenörsanda, människa och företag, arbete och fritid. Ett företag och en människa i balans har kraften och modet att förändras och att våga utvecklas.

 
Fundament

Centigos DNA

Vårt fundament utgör själva kärnan i vår organisation och definierar hur och varför vi är uppbyggda som vi är.

Fundamentet speglar inte bara oss som organisation; det speglas i allt vi gör!

 
 
 
MicrosoftTeams-image (3)-3-1

Vårt fundament

Kollektivt ledarskap

Ansvar ska distribueras och delegeras så långt det är möjligt. Ansvar tas först och främst av individen och endast i sista hand av en styrelse. Därför har vi ledare istället för chefer, där en ledare är någon som andra vill följa.

 
 
 
Oberoende

Centigo ska alltid klara sig självt. Detta gör att vi kan lägga all energi på våra två väsentliga intressenter – kunder och medarbetare. Centigo ska alltid vara så lönsamt att det är självfinansierat och ägas av personer med ett djupt engagemang i företaget.

 
 
 
Ambitionsdrivet

Vi utvecklas i takt med summan av våra medarbetares individuella ambitioner. De är den energikälla som vi vill frigöra för att driva företagets utveckling. Det är vår drivkraft som ska ta oss mot de mål vi ännu inte satt upp.

 
 

Vi brinner för att ändra vår bransch!

Vill du jobba med oss?