Skip to content
change-03

Change Management

Förändringsledning som skapar varaktig framgång i er organisation

Står ni inför en transformation som kommer att påverka många människor i er organisation? En förändring som kräver att ni gör saker annorlunda än tidigare? Eller är förändringen redan gjord men ni har inte uppnått de mål och effekter som ni hade planerat för?

Vi vet att en lyckad förändringsresa kräver mer än ny teknik, visioner och processer – det handlar även om människorna bakom dem. Strukturerad förändringsledning med fokus på effekt är nyckeln till att leda er organisation genom transformationer och att säkra de affärsmål ni eftersträvar.

Centigo har många erfarna förändringsledare som kan erbjuda ramverk och operativt stöd genom hela förändringsprocessen:

 • Ett tydligt ramverk för förändring
 • Engagerat ledarskap
 • Effektivt samarbete över avdelningar
 • Utbildning och stöd för anställda
 • Löpande uppföljning för långsiktig framgång

Kontakta oss för att starta er framgångsrika förändringsresa och ta vara på potentialen i er organisation.

Change Transformation

Centigo erbjuder strategisk, taktisk och operativ förändringsledning för att säkra att ni uppnår märkbara och långvariga fördelar. Vi kan bland annat hjälpa er vid:

 • Systemimplementeringar
 • Förändringar i organisationens struktur eller arbetssätt
 • Sammanslagning av företag
 • Anpassning av arbetsmetoder och utveckling av ny kunskap
 • Behov av stöd till chefer och ledningsgrupper under förändringsprocesser
change-transformation

Change Optimisation

Företag investerar löpande i viktiga projekt men de affärsmässiga effekterna är oftast möjliga att åstadkomma först när individer agerar annorlunda på sikt.

Vi har hjälpt flera av våra kunder med operativ förändringsledning efter införandet av en förändring för att säkra ett obrutet fokus på affärsnytta. Med utgångspunkt i ett verksamhetsperspektiv fokuserar vi på att realisera affärsvärde genom att exempelvis:

 • Förstärka nya beteenden och följa upp mot KPI:er
 • Löpande stärka förutsättningarna för lärande för långsiktig effekthemtagning
 • Optimera arbetssätt utifrån nya förutsättningar, behov och insikter
change-optimize

Change in Mergers & Acquisitions

Vi har erfarenhet och vass kompetens inom förändringsledning vid uppköp och försäljning av företag under de specifika faser som företaget genomgår. Vårt stöd bidrar till:​

 • En tryggare övergång​
 • Minskad risk​
 • Ökad möjlighet till bibehållet affärsvärde ​
 • En effektivare etablering av de nya förutsättningarna
Jonathan Bäcker

Varför Centigo?

Partner med hög kompetens
Centigo är en trygg partner med hög spetskompetens och genomförandekraft. Vi samarbetar nära våra kunder, är problemlösare och brinner för att uppnå resultat genom och tillsammans med människor.

Helhetslösningar med spetskompetens

Genom vår kombination av spetskompetens och bredd kan vi ta ett helhetsgrepp och lösa problem på riktigt. Vi kan nyttja teamet och ge er som kund hög kvalitet i våra lösningar. Vi hjälper er att nå dit ni vill.

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Kontakta oss idag för personlig rådgivning kring er situation och vilken typ av förändringsledning som bäst matchar era unika behov. Låt oss tillsammans identifiera den nivå av stöd och strategi som kan optimera er organisations förändringsprocess.