Skip to content
public-town

Public

Centigo formar framtidens offentliga sektor

Det offentliga Sverige står inför ett flertal prövningar under kommande decennier. Offentliga verksamheter ska kunna möta nya digitala krav, tackla demografiska utmaningar och nå mål och delmål inom Agenda 2030. Samtidigt blir enskilda brukares och medborgares förväntningar på tillgänglighet och omfång av samhällsservice allt större, vilket bidrar till behovet av individualiserade och ständigt tillgängliga samhällstjänster.

Centigos expertis sträcker sig över en mångfald av områden som är kritiska för att framgångsrikt driva förändring inom offentlig sektor. Idag har vi en mycket stark kompetens inom förändringsledning, projektledning med särskild fokus på digitalisering, strategiarbete och verksamhetsutveckling inom diverse offentliga förvaltningar. Centigos konsulter besitter dessutom en djup förståelse för offentlig sektors särskilda karaktär och utmaningar, och den stora vikten av samverkan som finns mellan lokala, regionala och nationella aktörer i Sverige.

Centigo är dedikerade till att vara en stabil partner i er utvecklingsresa. Oavsett om det handlar om att ta fram framtidssäkra strategier, implementera nya tekniska lösningar eller driva verksamhetsförändring, är vår breda kompetens och erfarenhet en tillgång som kan stödja er organisation i att framgångsrikt möta framtidens utmaningar.

Framtidens kommun

Samhällsekvationen går inte ihop, att ge upp är inte ett alternativ och lösningen stavas Tillsammans! (Kommun 2.0)

 
Centigo Public Artwork small

Stöd vid komplexa IT-upphandlingar

Centigos erbjudande fokuserar särskilt på komplexa IT-upphandlingar. Där har vi både hög kompetens och lång erfarenhet, med en bevisad leveransförmåga.

Roger Höglund

Hälso- och sjukvård

Sverige står inför stora demografiska utmaningar, där färre behöver göra mer för fler. Vi behöver därför arbeta effektivare med de resurser som finns, för att täcka morgondagens vårdbehov.

Hälso-sjukvård centigo

Vi är din partner framåt

Med en lång branscherfarenhet och före detta regionanställda medarbetare har Centigo den kunskap och kompetens som krävs för att framgångsrikt stödja regioner i deras utveckling. Centigo är din partner genom en hel förändringsresa, från strategisk idé till implementering av lösning.
Jeanette Hemming och Sureya Agirman Centigo
En kunds resa

Värmdö kommun

"Med starkt ledarskap, mod och handlingskraft har man skapat en storskalig förflyttning av kultur, kompetens och förmåga att göra bättre, mer och smartare. En kommun som gått från ord till handling och satt värdet för invånare och medarbetare i första rummet. En kommun som gör, vågar, lär, syns och hörs – helt enkelt för att man bestämt sig för att göra skillnad."
- Civilminister Erik SlottnerKvalitetsmässan Göteborg

Varför Centigo?

Vi skapar Business Wellness-företag
Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat den modell och filosofi som vi kallar Business Wellness. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång.
Oberoende aktör

Som oberoende aktör kan vi neutralt utvärdera alla lösningar på marknaden och ge kunden objektiv och skräddarsydd rådgivning för att säkerställa att deras behov och mål uppfylls på bästa möjliga sätt. 

Vi jobbar tillsammans med våra kunder, snarare än åt våra kunder
Vi på Centigo tror på att skapa långvariga partnerskap genom att arbeta tillsammans med våra kunder snarare än att enbart utföra arbete åt dem. Detta innebär att vi strävar efter att bygga personliga relationer som går bortom affärsförbindelser. 

Kom i kontakt med våra experter!

Vi hjälper er att hitta rätt expertis.