Skip to content
byggforum2023
Mattias Fick18 okt 20232 min read

Spaningar från Byggforum 2023 – med hållbarhet i fokus!

Den 12 oktober gick Byggforum 2023 av stapeln för sjunde året i rad och Centigo tillsammans med vårt systerbolag Accigo var på plats för att utforska dagens utmaningar och möjligheter inom bygg- & fastighetsbranschen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Mycket av föredragen och paneldiskussionerna kretsade kring de betydande CO2-utsläppen från hela fastighetens livscykel, och från byggprocessen i synnerhet. Vikten av att jobba proaktivt för att reducera CO2-utsläppen så tidigt som möjligt i processen, dvs. ”minska uttaget – inte utsläppet” och av att välja förnybara material som trä och hampa, framför CO2-intensiva material som stål och cement, togs upp som exempel.

Att bygga fastigheter med flexibilitet i åtanke, både för nuvarande och framtida användning, betonades som en nyckelstrategi för att möjliggöra ett långt och hållbart nyttjande av fastigheten och i syfte att undvika ett scenario där man river och bygger nytt bara för att marknadens behov förändras. Och att gå från ett 50-årsperspektiv på en fastighet till 100+ år, intressant perspektiv förändring.

Vikten av samverkan mellan aktörer i hela värdekedjan och under hela fastighetens livscykel är avgörande. Att förstå de faktiska behoven och användningsområdena från slutkunden och driften redan i planeringsskedet för att undvika en ineffektiv drift och kostsamma ändringar i efterhand, vilket ofta händer när samverkan inte sker i tillräckligt stor utsträckning.

Nyttan av ett datadrivet arbetssätt är stor under hela fastighetens livscykel. Digitalisering och effektivisering av processer mha. tekniska lösningar inom ConTech och PropTech möjliggör mer träffsäkra analyser och underbyggda beslut. Utmaningen idag är inte brist på teknik, utan snarare ett överflöd av digitala verktyg där utmaningen är att förstå vilka verktyg i mängden som passar just sin verksamhet.

Det verkar finnas ett stort intresse och driv just nu kring hållbarhet inom branschen, som grundar sig både i ”moroten” att skapa attraktiva tjänster och produkter till kunder och konsumenter med allt större medvetenhet och hållbarhetskrav, men även i ”piskan”: EU-kraven inom ESG (Environmental, Social och Governance), inte minst det omfattande direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och den omställning och engagemang som krävs inom hela verksamheten för att uppnå detta.

Anmäl dig nedan till vårt webinar inom ESG och CSRD den 24 oktober.

Anmäl dig här till webinaret


Frågan vi ställer oss är dock: gör vi tillräckligt? Vi fick se flertalet exempel på spännande pilotprojekt med återbrukat material, självförsörjande fastigheter osv. Men när vågar vi gå från piloter till fullskalig omställning? Och varför deltar inte fler personer från ledningsgrupper på denna typen av konferenser: var är alla CEO’s eller CFO’s? Hållbarhetsfrågan behöver vara en central fråga inom hela verksamheten där VDn eller rent utav styrelsen är ambassadörer och sätter hållbarhet i fokus!

För att citera en av paneldiskussionerna: Tekniken finns. Våga testa!

Vi tar gärna en vidare diskussion.

Kontakta Mattias Fick!

 

avatar

Mattias Fick

Property and construction

RELATERADE ARTIKLAR