Skip to content
Oscar Spinos20 okt 20231 min read

Trendspaning från Centigos branschkväll med fastighet- och energisektorn

I dagarna bjöd Centigo in till en branschkväll där vi samlade aktörer från fastighetssektorn och energisektorn. Temat för kvällen var ”EUs nya energikrav – från utmaning till konkurrensfördel” och efter eventet kan vi verkligen konstatera att omfattande förändringar är nära förestående – frågan är vilka som kommer utnyttja denna möjlighet och vilka nya samarbeten som växer fram. 

De viktigaste punkterna vi tar med oss från kvällen:

-    Det är nu det händer – fastighetsvärdet kopplas direkt till energiprestanda. Det mest omfattande och långtgående direktivet gällande byggnaders energiprestanda (EPBD) medför både stora möjligheter och risker för fastighetssektorn.
-    Att energieffektivisera behöver inte vara dyrt, en mental förflyttning krävs! Företag i framkant har bevisat att energieffektivisering genom datadrivna beslut ger stor ökning av fastighetsvärdet. Vi ser även att kombinationen av smart styrning, energilagring och egen produktion besitter stor potential. 
-    Energibolagen kommer fortsätta leverera, frågan är hur. Nya tariffer och lösningar är ett troligt scenario och det finns en mängd utmanare på marknaden som har stor potential att påverka branschens framtid, våga testa nya och innovativa lösningar!
-    Samverkan är nyckeln till framgång. Både enskilda aktörer och samhället har mycket att vinna på att öka sektorsöverskridande samverkan. Ingen aktör kan på egen hand lösa de utmaningar som finns. Mellan fastighets- och energiaktörer kan det exempelvis handla om överenskommelser att minska topplaster, och på så vis undvika kostsamma och ineffektiva kapacitetsutbyggnader.
-    Bebyggelse som en del av energisystemet. Det är hög tid att inkludera bebyggelsen som en betydande del av energisystemet. Byggnader har stor potential till att bidra med exempelvis flexibilitet, vilket i sin tur kan påverka hur det framtida energisystemet ser ut.


På Centigo har vi djup kompetens inom både energi- och fastighetssektorn, där vi är aktiva inom många områden. I det snabbt förändrade energilandskapet ser vi många möjligheter för både fastighetssektorn och energisektorn, inte minst i att öka samarbetet mellan branscherna.

Vill du veta mer om Centigos erbjudanden, har utmaningar du funderar på eller helt enkelt vill ta en kaffe med oss, är du välkommen att höra av dig!

Kontakta Oscar Spinos

avatar

Oscar Spinos

RELATERADE ARTIKLAR