Skip to content
Centigo04 sep 20221 min read

Sveriges studenter har röstat och utsett Centigo till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2022

Centigo är fortsatt en attraktiv arbetsgivare bland studenter

Karriärföretagen har via sitt studentnätverk under februari – april 2022 genomfört en omröstning gällande deras val av framtida arbetsgivare genom att ställa frågan, vilka är de tre mest attraktiva och spännande arbetsgivarna bland företagen som utsetts till Karriärföretag 2022. Deltagare i omröstningen i år var totalt 2 867 studenter från 27 universitet som just nu studerar en akademisk utbildning, däribland civilingenjör- och ekonomistudenter. Resultatet visar att Centigo är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland ekonomistudenter 2022!

Mattias Olsson ansvarig partner för Konsultprogrammet, är mycket stolt över utmärkelsen: "Vi har jobbat hårt för att nå ut till målgruppen studenter och det här är en glädjande nyhet. Det visar att vi har en hög kännedom bland målgruppen och att vi är en attraktiv och spännande framtida arbetsgivare. Väldigt roligt!"

Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter både för nyexaminerade och för Young Professionals. Centigo har sedan tidigare erhållit utmärkelsen "Årets karriärföretag" både år 2021 och 2022. Centigos Konsultprogram har även erhållit en topp 10 plats för Traineeprogram för studenter/nyexade.

Centigos Konsultprogram syftar till att skapa branschens vassaste konsulter. Programmet inleds med fem veckor av bland annat utbildningar, inspirationsföreläsningar och kundcase. Därefter får du återkommande utbildning och coachning samtidigt som du får jobba i spännande projekt tillsammans med engagerade och drivna kollegor.​

Läs mer om Konsultprogrammet

Vilka är vi?

Centigo är det största svenska managementkonsultbolaget med ca 230 medarbetare. Vi har inte en enda chef utan vår verksamhet bedrivs i stället med kollektivt ledarskap vilket kännetecknas av en särskild ambitionsdriven och entreprenöriell miljö. Det innebär att varje medarbetare har stora möjligheter att påverka sin egen utveckling. Detta synsätt ställer också höga krav på individen och ledarskapet. För att skapa framgång i en sådan miljö krävs att var och en är beredd att ta ansvar för sina handlingar. Tillsammans hjälper vi ledande företag och organisationer att bli långsiktigt framgångsrika. Business Wellness® är vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag och hur de skapas. Detta synsätt tillämpar vi såväl i våra uppdrag som i vår strävan att skapa marknadens mest attraktiva konsultpartner.

avatar

Centigo

RELATERADE ARTIKLAR