Skip to content
Pamela Lahti26 jan 20222 min read

Centigo är stolt partner till Hack for Södertälje

Nu har du möjlighet att vara med i Hack for Södertälje och ta fram lösningar för ett ännu bättre samhälle! Lördagen den 5 februari drar Hack for Södertälje igång detta 24h online Hackathon som en del av Science Week 2022.

Vi är stolta att vara en partner i detta som bidrar till ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle. Vi hoppas att vårt bidrag i form av coacher under hackatonet samt finansiellt och kompetensmässigt stöd till de vinnande bidragen efter tävlingen ska resultera i intressanta idéer för hur Södertälje kommun kan fortsätta utvecklas.

Mer om Hack for Södertälje

Detta Hackathon välkomnar alla över 16 år att anmäla sig och delta kostnadsfritt. Oavsett var i världen du befinner dig kan du delta och utveckla idéer. Du kan anmäla dig som en del av ett team eller individuellt och bli tilldelad ett team. I dagsläget har personer och team från åtta olika länder anmält sig.
Stöd kommer finnas i olika former och det uppmanas även att ta hjälp av tekniska lösningar som IoT, AI, realtidsdata och öppen data.

Vi hoppas du vill vara med och skapa framtidens Södertälje!

Läs mer om Hack for Södertälje och hur du anmäler dig nedan.
Notera att ansökan stänger fredagen den 28 januari kl. 15:00.

Hack for Södertälje 2022

1


Centigo is a proud partner for Hack for Södertälje

Now you have the opportunity to participate in Hack for Södertälje and develop solutions for an even better society! On Saturday the 5th of February Hack of Södertälje commences the 24h online Hackathon, as a part of Science Week 2022.
We are proud to be a partner in this contest that contributes to a more inclusive, sustainable and connected society. We hope our contribution, coaches during the hackathon, financial and advisory support to the winning contribution after the contest, will result in interesting ideas for how Södertälje Kommun can continue to evolve.

More about Hack for Södertälje

This hackathon welcomes everyone over the age of 16 to register and participate free of charge. Regardless of your location in the world, you can participate and develop ideas. You can register as a part of a team or individually and be assigned to a team. To this day people and teams from eight different countries have registered.
Support will be available in different forms and it’s also encouraged to take help from technical solutions, such as IoT, AI, real-time data and open-source.

We hope you’ll participate in evolving the future of Södertälje!

Read more about Hack for Södertälje and how to register below.
Note that the registration closes Friday the 28th of January at 15:00/3 pm.

Hack for Södertälje 2022

avatar

Pamela Lahti

RELATERADE ARTIKLAR