Skip to content
Rosa Lind07 sep 20222 min read

Centigo fortsätter satsa på en modern lärande organisation

Centigo välkomnar Rosa Lind som går in i rollen som Talent Growth Lead. Rekryteringen är en del av Centigos satsning på en modern lärande organisation. Rosa har över 20 års erfarenhet av talangutveckling i olika bolag och kommer senast från rollen som Reskilling and Upskilling Manager på IKEA där hon har jobbat med att framtidsäkra medarbetares kompetenser globalt.

Centigo är ett konsultbolag med fokus på verksamhetsutveckling. Ett ’cheflöst bolag’ som bygger på en genuin tro på människan, entreprenörskap och det kollektiva ledarskapet. Därtill finns en gemensam ambition om att skapa tillväxt för alla intressenter genom målinriktad fokusering på ett kontinuerligt lärande kopplat till kunduppdrag och hållbar utveckling.

Rosa har en lång och gedigen erfarenhet av talangutveckling och på frågan varför valet föll på Centigo svarar Rosa, ”Att få in ett kontinuerligt lärande i vardagen är något som har blivit ännu mera avgörande och utmanande i dagens disruptiva samhälle. Kraven på kompetens förändras snabbare och snabbare och därmed blir hållbarheten på kompetens kortare och kortare. Från tidigare ett helt yrkesliv till idag bara något år, eller till och med månader. Centigo förstår vikten av detta och tillsammans vill vi utveckla en modell för en modern lärande organisation. Jag ser det som ett superspännande uppdrag och inte minst, att få göra det på Centigo som redan är ledande när det gäller kultur, organisation och ledarskap”.

En mångfald av utvecklingsvägar är nyckeln till vår och våra kunders framgång

Centigo finns för att inspirera och leda människor till att skapa spänstiga och välmående företag och organisationer. Detta gäller våra kunder och det gäller oss själva. Lena Andersson partner på Centigo är mycket stolt över att få välkomna Rosa till Centigo, ”Hon har en lång och bred erfarenhet inom detta område från olika branscher, lokalt och globalt. Hennes strategiska förmåga att koppla lärande till kundvärde samt hennes erfarenhet med att bygga framtidens kompetenser har varit avgörande i rekryteringen av Rosa”.

Tillväxt och lärande är två av Centigos strategiska principer som är inbördes beroende av varandra. Mattias Olsson partner på Centigo berättar att rekryteringen av Rosa går i linje med Centigos fortsatta satsning på en modern lärande organisation, ”Tillväxt är nödvändigt för att skapa utrymme för våra medarbetare att växa och för att göra en större skillnad i vår omvärld. Vi når tillväxt genom att attrahera de bästa medarbetarna och frigöra deras inneboende krafter. Men det ställer också krav på oss som företag att kontinuerligt säkerställa att vi erbjuder en mångfald av utvecklingsvägar för en mångfald av människor. Det är nyckeln till vår och våra kunders framgång och syftet med denna satsning”.

Vi ser framemot att fortsätta vår utveckling tillsammans med Rosa och önskar henne varmt välkommen till Centigo!

IMG_1034

Kontakta Rosa Lind

avatar

Rosa Lind

Talent Growth Lead

RELATERADE ARTIKLAR