Skip to content
Susanna Björn27 feb 20231 min read

Coachande ambitionskultur – En grogrund för personlig utveckling

Centigo som ambitionsdrivet företag

Tidigt i min karriär på Centigo så fick jag möjligheten att styra min utvecklingsväg. Vi är ett chefslöst företag, men vi har absolut ingen brist på starka och inspirerande ledare! I den varierande grad som vi alla behöver support från tid till annan så har Centigo en gedigen coachande kultur där man kan få stöttning av folk med olika senioritet och expertis. På så sätt kan vi alla utvecklas för att nå vår fulla potential!

Tack vare stöttning av flertalet kollegor har jag från dag ett fått ta stort ansvar både ute hos kund och internt inom organisationen. För mig är det ett bevis på hur Centigos platta nätverksbaserade organisationsform faktiskt stärker mina möjligheter att göra min röst hörd och vara med och påverka.

Från konsult till coachande konsult

För drygt ett halvår sedan uttryckte jag en ambition att utveckla förmågan att coacha och bidra till att utveckla andra individer inom Centigo. Jag fick då stöd från ledare inom mitt affärsområde för att hitta en lösning där vi landade i att ge mig medarbetaransvar för tre personer. Genom detta har jag möjlighet att framförallt utveckla medarbetarna i den riktning de vill och även att själv växa som ledare.

Det finns många vägar att gå i livet, och det är sällan så binärt som att välja mellan rätt och fel. För att skapa framgång i en sådan miljö krävs det att var och en är beredd att ta ansvar för sina egna beslut och handlingar. Centigos ambitionsdrivna kultur syftar till att stötta dig i den riktning som känns rätt för dig, både ute hos kund och internt inom bolaget.

Om du skulle vara intresserad av att höra mer om hur det är att arbeta på ett ambitionsdrivet företag med syftet att vara ett växthus för människor, tveka inte att höra av dig. Jag berättar gärna mer.

avatar

Susanna Björn

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR