Skip to content
Sverker Gustafsson10 okt 20231 min read

Key takeaways från DI Retail Arena 2023

Under torsdagen hade Centigo nöjet att delta på DI Retail Arena 2023. Det var en möjlighet att utforska och diskutera de senaste trenderna inom detaljhandeln, särskilt inom användningen av AI. I stället för att falla för frestelsen att hylla AI överdrivet utan konkreta exempel från verkligheten, diskuterades balanserade och intressanta insikter som vi vill dela med er.

En viktig insikt som framkom var vikten av att inte ruscha in i användningen av AI inom Supply Chain. Att sträva efter att vara först hela tiden kan leda till ett komplex av olika lösningar som behöver hanteras i efterhand. Det betonas att en grund av struktur och ordning i grunddata är avgörande för en framgångsrik AI-implementering. Ett budskap som återkom var ”att både tänka långsiktigt, ha tålamod och göra saker grundligt men samtidigt våga testa och prova inom områden där det är möjligt”.

Vi diskuterade även de utmaningar som detaljhandeln står inför, inklusive den största nedgången i detaljhandelsvolymen sedan 80-talet. Ökade kostnader, importpriser och räntor påverkar konsumenternas köpkraft och skapar en känsla av osäkerhet. Trots dessa utmaningar är det enighet om att det finns utrymme för dem som vågar och satsar rätt, särskilt med tanke på att många aktörer inte kommer att kunna fokusera på utveckling i samma utsträckning.

En annan intressant observation var att "den fysiska butikens framtid är god". Tidigare sågs e-handel som en billig kanal för att nå kunder, men numera är online-marknadsföring kostsam. Dessutom visar erfarenheter från både DI Arena och våra egna erfarenheter från USA att fysisk detaljhandel och e-handel förstärker varandra istället för att konkurrera. Fysisk detaljhandel har fortfarande en central plats i kundens köpupplevelse.

Vi är mer än redo att fördjupa dessa insikter och dela med oss av vår syn på möjligheterna inom detaljhandeln. Tveka inte att kontakta oss så tar vi gärna ett samtal!

 

Kontakta Sverker Gustafsson

 

avatar

Sverker Gustafsson

RELATERADE ARTIKLAR