Skip to content
Anna Jonsson13 mar 20221 min read

3 stora trender inom retail 2022

Sedan pandemins start har retail-branschen haft ett par tuffa år men även om vi ser en stark återhämtning är det en bit kvar till tidigare försäljningsnivåer. Samtidigt så har retail-landskapet ritats om då digitaliseringen har gått snabbare än förutspått, köpvanor och kundbeteenden har förändrats och den nya generationen Z har börjat ta allt större plats. Retail-branschen är mer snabbrörlig än någonsin. Så vilka är de stora trenderna vi ser för 2022?

Kundupplevelse

Idag förväntar sig kunden mer än en bra produkt, de söker även en interaktiv, engagerande och personlig upplevelse. Detta gör att många företag måste ställa om och fokusera på kundupplevelsen då den kommer att utgöra den viktigaste skillnaden för att kunna ligga steget före.

Nyckeln för att lyckas är att bryta ner silos och forma en unified commerce strategi för att kontinuerligt kunna samla in och analysera data från hela kundresan och skapa en personaliserad kundupplevelse. Detta tillsammans med den fortsatta tekniska och digitala utvecklingen gör att vi ser ett allt större utforskande av allt från obemannade butiker och augmented reality till nya sociala shopping-plattformar och en ökad närvaro i the Metaverse.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågor har blivit allt mer affärskritiska, 80% av dagens kunder säger sig vara beredda att betala mer för hållbart producerade produkter. De företag som kommer att lyckas hos kunden kommunicerar var, hur och av vad produkten är gjord, och har ett tydligt program för produktens hela livscykel.

Det betyder att företag behöver i allt större utsträckning gå mot cirkulära textiler och se över sin leveranskedja för att säkerställa hållbar produktion och hållbara arbetsmiljöer. Företag behöver även investera i den snabbväxande cirkulära handeln som till exempel i återvinnings- och uthyrningsprogram eller andrahandsförsäljning.

Supply Chain

Alla som har jobbat med en internationell supply chain de senaste åren har med största säkerhet känt av det ökade trycket. Det råder kapacitetsbrist, höjda råvarupriser och stigande transportkostnader vilket gör att företag behöver tänka om och effektivisera sina supply chain strategier.

Ett bredare leverantörsnätverk samt en produktion geografiskt nära ger inte bara en större flexibilitet, samt kortare och smidigare ledtider utan det är även ett mer miljövänligt alternativ.

Det är tydligt att de företag som på ett snabbt och effektivt sätt kan ställa om sina organisationer och affärsstrategier och hitta balansen mellan dessa tre trender är de som kommer förbli konkurrenskraftiga och kunna följa med dagens kund in framtiden.

avatar

Anna Jonsson

RELATERADE ARTIKLAR