Skip to content
Amelie Sernung02 apr 20231 min read

Trendspaningar inom Retailindustrin 2023

Om slutet av 2022 var en återhämtningsfas efter den turbulenta tiden under Covid så befinner sig modeindustrin åter i en osäker period med försämrade makroekonomiska och geopolitiska förhållanden. Världskartan för tillväxt håller på att förändras. Marknader som tidigare visade sig vara solida tillväxtmarknader står nu inför utmaningar vad gäller extremväder, politisk eller ekonomisk oro. 2023 är året då konsumtionen kommer att sakta ner samtidigt som konsumenter blir alltmer medvetna om miljöpåverkan av sina inköp och ställer därmed högre krav på produkter och dess ursprung.

Följande områden kommer att stå i fokus under året:


•    Transparanta och mer flexibla leverantörskedjor
o    Vertikalt integrerade leverantörskedjor blir av allt större vikt för att kunna producera mindre volymer och korta ledtider för att kunna möta snabba skiften i efterfrågan. Vertikal integration skapar även bättre förutsättningar för en ökad kontroll och transparens över leverantörskedjan

•    Teknik och IT
o    Om NFT:er och virtuella miljöer definierade mycket av tekniken inom modebranschen under 2022 tar en mer praktisk agenda form under detta år. Företag förbereder sig för minskad konsumtion och en instabil efterfrågan. System specialiserade inom prognos, sortimentsstyrning, inköp- och lageroptimering kommer att få ett ökat fokus för att undvika överlager och bibehålla lönsamhet

•    Nya affärsmodeller växer fram
o    Allt fler modeföretag inkorporerar cirkulära koncept i sina affärsmodeller för att svara på nya konsumentbeteenden, bidra till en mer hållbar konsumtion samt generera nya intäkter
o    Prenumerationstjänster med kunder som registrerar sig för regelbundna leveranser av varor blir alltmer populära
o    Uthyrningstjänster växer och konsumenter ser uthyrning av mode som ett sätt att både minska sin miljöpåverkan och konsumtion

Centigo din partner för transformation inom Retail

Centigo har lång erfarenhet av att driva transformationer inom Retail både inom supply chain, systemintegration samt utveckling av affärsmodeller. Vill du veta mer om oss och våra erfarenheter kontakta Stephane Renaudin.

 

Kontakta Stephane Renaudin


Källor:
•    The state of fashion 2023
•    Deloite retail industry outlook 2023
•    Forbes.com
•    HUI.com 
avatar

Amelie Sernung

RELATERADE ARTIKLAR