Skip to content
office-people
Johan Högne05 mar 20241 min read

Digitalisering som möjliggörare för Sveriges kommuner | Insikter från Centigo

I en alltmer digitaliserad värld ökar också kommunernas möjligheter att effektivisera och förbättra välfärden för sina invånare– att göra mer för fler, till lägre kostnad och med färre resurser. Centigo, som är djupt engagerade i digital utveckling inom kommunsektorn, arrangerade nyligen ett seminarium för att konkretisera hur digitalisering kan gå från vision till verklighet. Eventet blev en katalysator för dialog och idéutbyte kring hur en kommun kan utvecklas från att ha goda avsikter till att vinna titeln som årets digitaliseringskommun på den prestigefyllda Kvalitetsmässan.

Deltagare från hela landet, både på plats och online, deltog i detta inspirerande erfarenhetsutbyte. Nedan följer några av de insikter och lärdomar som delades under kvällen:

  • Visa mod och våga förändras

Det framgick tydligt att mod är avgörande i förändringsarbete. När man utmanar invanda tankesätt och arbetssätt kommer motstånd, och nyckeln till framgång ligger i att föra en öppen och kontinuerlig dialog med de berörda verksamheterna och ledarna, samt att våga ta små men bestämda steg framåt.

  • Vikten av att tänka nytt

Att ställa medborgaren i centrum är en grundpelare i all offentlig service, men många kommuner kämpar fortfarande med silotänkande som hindrar en enkel och sammanhängande digital service. Ett råd som gavs var att omformulera frågorna vi ställer – istället för att be om tillåtelse, bör vi undersöka vilka förutsättningar som krävs för att genomföra nya initiativ.

  • Uthållighet lönar sig

Att fasthålla vid den långsiktiga visionen och kontinuerligt påminna alla delar av organisationen om vikten av ständig förbättring är essentiellt för att inte tappa riktning och drivkraft.

  • Strategisk användning av leverantörer

I den digitala eran bör vi inte tveka att dra nytta av extern expertis, precis som vi gör inom fysiska infrastrukturprojekt. Leverantörer bör engageras där det finns kompetensbrist, tidskritiska uppgifter eller när det är ekonomiskt fördelaktigt.

Centigos seminarium belyste inte bara vikten av att anamma digitaliseringen, utan också hur man framgångsrikt kan navigera genom hela förändringen för att skapa framdrift och ägarskap i verksamheten. Sammanfattningsvis handlar det om att våga tänka nytt, vara uthållig och strategiskt nyttja tillgängliga resurser – och det är en resa vi på Centigo ser fram emot att fortsätta tillsammans med våra kommunpartners.

Vill du veta mer? 
Kontakta Johan Högne. 

avatar

Johan Högne

Partner

RELATERADE ARTIKLAR