Skip to content
Anna Bern24 maj 20232 min read

Key takeaways från Centigos paneldiskussion med fokus på samverkan mellan energi- och fastighetssektorn

Omställningstakten löper på samtidigt som konjunkturen och elpriserna fortsätter att påverka aktörer inom energi- och fastighetssektorn. I mitten av maj bjöd Centigo därför in aktörer från dessa båda branscher till vårt Malmö-kontor för en paneldiskussion med efterföljande mingel där vi diskuterade utmaningar och möjligheter för samverkan mellan de två branscherna. I detta blogginlägg sammanfattar vi de hetaste ämnena i diskussionerna samt vad vi tar med oss framåt!

Både fastighets- och energibranschen står i dagsläget och i takt med en ökad inflation och hårdnande konkurrens inför stora utmaningar. Samtidigt finns det en betydande outnyttjad potential inom fastighetssektorn när det gäller energilösningar så som solceller och batterier för energilagring. Dessa lösningar kan vara en lovande väg framåt, inte bara för att öka fastigheternas värde utan också för att minska energikostnaderna för fastighetsägare. Hållbarhet och energiprestanda har blivit alltmer kopplade till ekonomiskt värde och företag och deras kunder påverkas nu mer av dessa faktorer än tidigare.

En central fråga är också inom vilka områden energi- och fastighetsbolag kan jobba tillsammans i denna omställning? Det förväntas att flera aktörer samverkar för att möjliggöra förändringen. Det handlar inte bara om marknadstillgång och kapital utan också om att utmana traditionella synsätt och främja samarbete mellan olika aktörer – bland annat energi- och fastighetsbolag. För att nå dit och nå de önskade målen krävs det dock en mer innovativ och samverkande strategi mellan både branscher och enskilda aktörer. 

Samtidigt som det finns enorma möjligheter finns det även hinder för samverkan. Trögrörliga regelverk och säkerhetsaspekter kring informationsdelning utgör betydande utmaningar, särskilt med tanke på den ökade osäkerheten i vår omvärld. En svårighet ligger i att utmana och anpassa regelverk som tidigare har utformats för gamla affärsmodeller och inte för samverkansmodeller. För att framgångsrikt kunna genomföra omställningen till en mer hållbar fastighetssektor krävs även betydande investeringar.

Det är viktigt att betrakta fastighetsbeståndet som en oerhörd potential för förändring och att involvera olika aktörer för att uppnå önskade hållbarhetsmål. I nuläget är det svårt att få ekonomiska kalkyler att gå ihop för nyproduktion inom fastighetssektorn och för att möjliggöra finansieringen av hållbara projekt blir gröna lån fortsatt viktiga.

Alla dessa aspekter, utmaningar och möjligheter visar på de diskussioner och förändringar som pågår inom fastighets- och energisektorn. Sammanfattningsvis spelar hållbarhet och investeringar i energieffektivitet en allt större roll för att skapa värde och driva förändring mot en mer hållbar framtid! 

Vi på Centigo ser fram emot att fortsätta stötta våra kunder i att navigera i dessa frågeställningar i gränslandet mellan energi och fastighet!

Läs fler blogginlägg om energisektorn 

Läs fler blogginlägg om fastighetssektorn

avatar

Anna Bern

Managementkonsult och team lead

RELATERADE ARTIKLAR