Skip to content
Oscar Spinos26 okt 20222 min read

Key takeaways från Centigos branschkväll med energi- och fastighetssektorn

Energilandskapet genomgår stora förändringar, och de energirelaterade utmaningarna blir allt större. I en sådan vardag behövs nya vägar framåt och att man vågar utmana befintliga normer. En av vägarna Centigo tror på är samverkan och branschöverskridande erfarenhetsutbyte. Vi är aktiva inom många olika branscher, bland annat inom energi och fastighet, och dessa bjöd vi in för att ha en dialog om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Eventet anordnades i Centigos café på Jakobsbergsgatan och i detta blogginlägg listar vi några av våra insikter efter kvällen.

En långsiktig strategi är nödvändig för att möta nuvarande och framtida utmaningar 

För båda branscher är långsiktighet en avgörande faktor. Att ha en väl förankrad strategi i hela organisationen är en absolut nödvändighet för att möta både nuvarande och framtida utmaningar. En del fastighetsbolag sitter fast i det dagliga arbetet och har svårt att få långsiktighet och lyfta blicken. Samtidigt söker energisektorn efter vilken långsiktig strategi som man ska ha, där är olika bolag är inne på olika vägar.

Det finns en outnyttjad potential i all den data som fastighetsbranschen samlar in. Skapandet av insikter utifrån avancerade dataanalyser har stor potential att skapa värde för både fastighetsägare och energibranschen.

För energibranschen är partnerskap och samverkan ett vinnande koncept framöver. Historiskt sett har energibranschen varit relativt inåtvänd med stort fokus på sin kärnverksamhet. Kärnverksamheten är och kommer alltid att vara viktig, men nu finns även ett behov av att söka sig utåt för att hitta nya affärsmodeller och bidra till samhällets omställning.

Hitta nya vägar framåt genom samverkan och branschöverskridand erfarenhetsutbyte

Effektfrågan och energieffektivisering är svårhanterlig för fastighetssektorn. På ett övergripande plan växer nya marknader fram, vilket kan vara svårt att navigera mot och hänga med i när förutsättningar förändras. Samtidigt får inte teknikorienterade insatser som bidrar till energi- och effekteffektivisering försummas. Dels för att riskminimera, dels för att ta del av nya potentiella intäktsströmmar. Här är proaktivitet och långsiktighet särskilt viktigt.

Energibranschen är både svår att överblicka och svår att förstå. Branscher som historiskt sett inte har haft ett behov att förhålla sig till energifrågor ser nu ett alarmerande behov av kunskap och hjälp från dem som är kunniga inom energifrågor.

Vi på Centigo ser våra kunders behov av att ha en långsiktig sparringpartner, som vågar utmana rådande normer både inom energifrågor och inom andra områden. Vi är managementkonsulter som har erfarenhet av att hitta nya vägar framåt genom affärskalkyler, avancerade dataanalyser, förändringsledning och kunddriven affärsutveckling. Vi arbetar i hjärtat av både energibranschen och fastighetsbranschen (och många fler därtill), vilket gör att vi har en unik syn på olika branschers utmaningar.

För alla branscher som nu ser ökade utmaningar med energifrågor har vi några råd för hur man i ett första skede kan tänka:

1. Skapa och förankra en långsiktig strategi för energifrågan
2. Avsätt tid och resurser för att arbeta med frågan
3. Upprätta en funktion som kontinuerligt arbetar med datadrivna insikter

Oavsett hur långt ditt företag har kommit i energiarbetet kan Centigo bidra med värdeskapande, ring oss så berättar vi hur.

Framöver kommer Centigos energigruppering fortsätta bjuda in till branschöverskridande samtal, håll utkik efter kommande event och hör av dig om du är intresserad av att delta. Se även till att följa vårt nyhetsbrev för att se våra kommande event och följa andra nyheter från Centigo.

Kontakta Oscar Spinos

Ja, jag vill få nyhetsbrev från Centigo!

avatar

Oscar Spinos

RELATERADE ARTIKLAR