Skip to content
Henry Van Rooy21 feb 20232 min read

Business Wellness i praktiken - hänger ditt företag med i den ökande förändringstakten?

Förmågan att effektivt hantera kontinuerlig förändring är en förutsättning för att skapa uthållig framgång i en alltmer snabbrörlig värld. För att hjälpa våra kunder att förstå och agera på sina specifika utmaningar har vi utvecklat Business Wellness-ramverket. Det är vårt sätt att se på vad som kännetecknar framgångsrika företag. Med hjälp av modellen kan vi analysera ett företags förmåga att nå långsiktig framgång. Det är något som Robert Lagerqvist har lång erfarenhet av.

Hej Robert, vilken är din roll på Centigo?

Jag är partner på Centigo och är ansvarig för vår affärsenhet Business Transformation, som har som huvudfokus att hjälpa våra kunder att omsätta strategi till verklighet genom större transformationer. Det kan exempelvis innebära att man behöver hitta nya arbetssätt och organisationsformer i samband med en sammanslagning av olika organisationer, eller att man vill införa ett nytt affärssystem och få ut maximal verksamhetsnytta ur det.

Vad innebär Business Wellness för dig?

För mig handlar Business Wellness väldigt mycket om att som företag eller organisation våga och orka tänka långsiktigt och hållbart i de beslut man fattar. På engelska finns ett uttryck jag gillar som heter ”grit”, en slags passionerad uthållighet. Om man med passion, autenticitet och uthållighet hela tiden ser till de intressen man företräder, dvs balanserar sin verksamhets syfte, mål och lönsamhet, medarbetarnas välmående och ett äkta samhällsengagemang, tycker jag att man strävar mot att uppnå Business Wellness.

Hur stöttar Centigo kunderna att bli Business Wellness-företag?

Många av våra kunder har redan en tydlig strategi som beskriver vart de ska och såväl medarbetare, ledning, styrelse och ägare har köpt in på ”varför”, men har svårare att frigöra kapacitet att svara på frågan ”hur” och ”vad”. Det är här vi med vår genomförandekraft och inkluderande ledarskap krokar arm med kundens medarbetare, designar själva transformationsprocessen och leder dem igenom den.

Detta sker ofta genom att tillföra strukturkapital och förmågor inom projekt- och programledning, processutveckling, samt upphandling och införande av olika tjänster, plattformar och systemstöd.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du är kritiska för att lyckas i den förändringsresan?

I stort sett varje framgångsrikt transformationsgenomförande innehåller ett stort mått av ömsesidig tillit, transparens och engagerade medarbetare, där kunden också har en förmåga att lyfta blicken och anamma just Business Wellness.

Centigo – din partner inom Business Wellness

Inom Centigo har vi samlat på oss många års erfarenhet av att hjälpa företag till framgång. Vi diskuterar gärna de utmaningar ditt företag står inför!

Kontakta Robert Lagerqvist

avatar

Henry Van Rooy

RELATERADE ARTIKLAR