Skip to content
Faded out working people standing and discussing behind tabletop with flowers.
Marcel Buder22 feb 20231 min read

Testledaren – en roll på väg att försvinna?

”Det är egentligen lite av en självklarhet att testledare är en roll som inte har plats i det moderna självstyrda arbetssättet”, konstaterade en av mina kollegor när vi pratade om denna text. ”Uppgifterna kring test löses av de andra rollerna inom teamen.” Trots det känner jag många kollegor i branschen som ofta jobbar under samma rollbeskrivning som jag hos våra kunder i vardagen. ”Testledare”. Kommer det alltså snart inte finnas ett behov för oss?

En testledare på Centigo är idag oftast en generalist på många sätt. Någon som förenar kunskap och erfarenheter inom produktägarskap eller projektledning med olika inslag av bransch- och processkompetens. Personen har koll på kravledning och förändringsarbete (change management) – och så klart den viktigaste erfarenheten för rollen: test - som testledare och testare eller utvecklare.

Vår spaning är att rollen kommer att förändras eller rättare sagt att förändringen redan är här. Teamen, eller rättare sagt en del roller i varje team förväntas kunna axla uppgifterna kring test. Men hur ser det ut då?

Testledarrollen som koordinator är på väg att försvinna. I stället blir kompetensledarskap viktig. Jag beskriver några stereotyper:

  • Hantverkaren är mycket duktig inom själva testhantverket, ingår i ett produkt-, verksamhets- eller utvecklingsteam och hittar buggarna som stör själva programmets eller systemets integritet. Det viktiga är att personen bidrar med specialkompetens och genom den stöttar teamet. Inte sällan har hantverkaren byggt en särskild profil för att öka värdet för teamet.

  • ”Super usern” har bra koll på hur testobjektet bör testas och genomför testerna.

  • Automatiseraren har med sig lite tyngre verktyg i form av kunskap kring utveckling av automatiserad framtagande av testdata eller script för att förenkla regressionstester med mera.

  • Säkerhetsspecialisten – Lisbet Salander kanske? Någon som hyrs in för att genomföra kontroller av säkerheten.

  • Miljö- och dataspecialisten är en klippa på versions- och miljöhantering. Skapar förutsättningar för de mer funktionella testarna

  • Hypotestestaren gör analyser med hjälp av prototyper, paneler och användarfeedback.

  • Coachen är duktig att utmana teamen att utveckla sin egen testförmåga. Den hämtar mycket inspiration från att ha varit en duktig hantverkare.

  • Generalisten. Jo, även för generalisten finns det behov, då den förenar affären, produktkunskap/projektledning och processförståelse. Oftast i en roll där koordination mellan flera team är viktig och där den kan bidra igenom att hålla processerna ihop t.ex. längs flera värdeströmmar.

Har du en annan spaning kring testledning idag eller imorgon? Hör gärna av dig!

Kontakta Marcel Buder

avatar

Marcel Buder

RELATERADE ARTIKLAR