Skip to content
EU hållbarhet
Jacqueline Lundgren20 mar 20241 min read

EU:s hållbarhetskrav EUDR - en utmaning för bolag som säljer kaffe, choklad eller träprodukter

Har ni hört talas om EU:s senaste hållbarhetskrav? Det är dags att se över processer och systemstöd i leveransk edjan eftersom European Deforestation Regulation (EUDR) är på väg att förändra spelplanen för producerande bolag, grossister och detaljhandlare.

Nu undrar ni kanske, vad innebär dessa krav för er och hur kan ni säkerställa efterlevnad? Från och med januari 2025 måste ni som exporterar eller distribuerar produkter som kakao, kaffe, nötkött, soja, palmolja, gummi och träprodukter förhålla er till den nya lagstiftningen. Men hur vet ni om era produkter påverkas och vilka åtgärder behöver vidtas?

EUDR ställer krav på att listade produkter* måste vara avskogningsfria**, producerade i enlighet med dess produktionslands lagstiftning och omfattas av ett due diligence-intyg innan distribution. Detta innebär ökade krav på spårbarhet och due diligence-processer i leveranskedjan.

Vi finns här för att hjälpa er navigera genom denna förändring och vi har satt ihop några viktiga steg för att säkerställa efterlevnaden av EUDR:

  1. Förstå EUDR: Ta reda på hur lagstiftningen påverkar er verksamhet och kartlägg vilka av era produktgrupper som berörs.
  2. Genomför en genomlysning av verksamheten: Utvärdera era nuvarande processer och system för att identifiera eventuella brister och gap.
  3. Sätt en strategi och handlingsplan: Utveckla en plan för att möta de nya kraven, inklusive att implementera nya due diligence-processer och systemstöd.
  4. Genomförandefas: Implementera nya processer och eventuella system och säkra lämpliga rapporteringsverktyg för att säkerställa efterlevnaden av lagstiftningen.

Vi på Centigo har lång erfarenhet av att stödja företag genom affärskritiska förändringsprojekt. Med vår expertis inom strategi, digital transformation och förändringsledning kan vi hjälpa ert företag att säkerställa efterlevnaden av EUDR och samtidigt bibehålla er konkurrenskraft på marknaden.

För mer information om hur Centigo kan stödja ert företag i arbetet med EUDR - kontakta Stephane Renaudin och Maria Eiemarker.

 

*produkter som omfattas av lagstiftningen listas i bilaga I, 2023/1115, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115

** En "avskogningsfri produkt" är en produkt som innehåller, har utfodrats med, eller har producerats med användning av råvaror från mark där ingen avskogning har skett efter den 31 december 2020. I fall där produkten innehåller eller har producerats med trä, måste träden ha avverkats på ett sätt som inte orsakar skogsförstörelse efter den 31 december 2020.

avatar

Jacqueline Lundgren

RELATERADE ARTIKLAR