Skip to content
Melissa Shelley Höjwall13 dec 20221 min read

Framtidens HR-avdelning kommer att modernisera medarbetarresan

Står du inför utmaningen att framtidssäkra medarbetarresan på din arbetsplats? Du är inte ensam! Många företag och organisationer kämpar med att hitta moderna och effektiva lösningar och processer inom rekrytering och personalfrågor. Vi har lång och bred erfarenhet inom området och ser en ökande efterfrågan från våra kunder om stöd i att driva förändringsarbetet framåt. Vi har därför samlat våra vassaste experter inom HR-, lön- och bemanningsplanering för att fortsätta utvecklingen av tjänsteutbudet inom framtidens medarbetarresa.  Detta i linje med omvärldens förändrade och snabbskiftande krav.  

Medarbetarupplevelsen står i centrum på framtidens HR-avdelning

De största utmaningarna och behoven vi ser under 2023 och framåt är behovet att i grunden modernisera, digitalisera och förändra medarbetarresan, med medarbetarens upplevelse i centrum. Dagens medarbetare förväntar sig möjligheten till hybridarbete, ett autentiskt och empatiskt ledarskap, samt användarvänlighet i verktyg på nivå med apparna i mobilen. Det ställer enorma krav på företagens förmåga att utveckla sitt ledarskap, kultur och digitala lösningar. Det ställer även högre och nya krav på systemleverantörer där vi ser nya aktörer som växer i den nordiska marknaden. Slutligen står HR funktionerna inför möjligheten att luckra upp den traditionella HR Operating model  (som ofta bygger på Ulrich modellen) och jobba mer agilt och närmare verksamheten.  

Centigo – din partner inom HR Transformation

Centigo har erfarenhet av att kartlägga och analysera medarbetarresan, samt att stötta i förändringsarbete. Som en del av vårt arbetssätt stöttar grupperingen med både djup och bred HR kompetens in i kunduppdragen. På så sätt säkerställer vi en leverans på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet.  

Vi har ett team av experter inom HR-strategi, -process och -digitalisering. Dessa experter har 15+ års erfarenhet inom områden som;

  • HR Digitalisering - systemval, upphandling och införande av HR-, Lön- och Bemanningsplaneringssystem. Centigo är en oberoende part med insyn och vana av olika HR-, lön- och bemanningssystem på marknaden

  • HR Processer, medarbetarresa och medarbetarupplevelse - Kartläggning, mappning, design och vidareutveckling. Teamet har kompetens i alla HR processer från Master Data till Talent Management

  • HR Strategi och organisationsutveckling – Design och vidareutveckling

  • Kompetensförsörjning – kartläggning och analys

Läs mer från Centigos HR experter

HR-avdelningens utmaningar med att digitalisera medarbetarupplevelsen  – Melissa Höjwall, ledare av Centigos HR-transformationsaffär 

Sätt rätt bemanningsstrategi och ta din schemaläggning till nästa nivå – Johan Lindstrand, Expert på bemanning och bemanningslösningar 

Workplace evolution – lämna inte arbetsplatsstrategin åt slumpen – Centigo 

Vill du veta mer?

Kontakta Melissa Shelley Höjwall

avatar

Melissa Shelley Höjwall

Expert inom HR-transformation

RELATERADE ARTIKLAR