Skip to content
Melissa Shelley Höjwall12 dec 20222 min read

HR-avdelningens utmaningar med att digitalisera medarbetarupplevelsen

Traditionellt sett har HR-funktionen i företag och organisationer legat steget efter vad gäller både utveckling av kärnverksamheten och digitaliseringen. Ett behov av stöd i att driva förändringsarbetet framåt har därför vuxit sig allt större. Centigo har lång erfarenhet inom området och kraftsamlar nu ytterligare för att möta omvärldens förändrade och snabbskiftande krav. Teamet består av experter inom HR-, lön- och bemanningsplanering och leds av Melissa Shelley Höjwall. Vi fick en pratstund med Melissa om hennes syn på de utmaningar som framtidens HR-avdelning står inför.

Varför tror du att HR-avdelningen fortfarande tenderar att bli åsidosatt när det kommer till att implementera nya smarta processer?

Det har historiskt varit svårt för HR-avdelningar att konkretisera och kvantifiera fördelarna med en modern och digitaliserad medarbetarupplevelse. Vinsterna är ofta indirekta och tar tid att uppnå, såsom lägre personalomsättning och starkare employee brand. Projekten väljs bort till förmån för andra internprojekt med mer direkt återbäring. Pandemin har dock gjort distansarbete till det nya normala och det är svårare än någonsin att attrahera rätt talanger. Därför är en digital och attraktiv medarbetarupplevelse inte längre en ”nice to have” utan snarare en överlevnadsfaktor.

Utvecklingen och möjligheterna har gått framåt men det är fortfarande många företag och organisationer som kämpar med att hitta effektiva lösningar och processer inom rekrytering och personalfrågor. Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter ute hos kund?

Många företag har sedan pandemin insett vikten av detta men har utmaningar med att få till tiden för att genomföra förändringsprojekt. HR- och IT-funktionerna har fullt upp med det dagliga arbetet. När projekten drar i gång kämpar många företag med förändringsledning. Hur får man med sig chefer, medarbetare och även HR-funktionen att vilja jobba på nya sätt och mer digitalt?

  1. Våga ta steget. Har du inte digitaliserat din medarbetarupplevelse är det hög tid.

  2.  Säkra resurser till förändringsarbete långt innan projektet startar. Underskatta inte tiden som krävs av de HR-, löne- och systemspecialister som är med i projektet. Företag som lyckas bäst är de som gör det möjligt för interna projektmedlemmar att fokusera. Detta genom att stärka upp HR-funktionen temporärt, exempelvis med linjekonsulter eller genom att förlänga vikarier etc. Glöm inte att inkludera dessa projektkostnader i business caset. Centigo kan stötta din HR-transformation från förstudie till implementering. Vi har bland annat erfarna projektledare, testledare och förändringsledare.

  3.  Tänk på förändringsledningen från start. Exempel: Involvera ett fokusteam med HR-representanter och användare (linjechefer) redan i val av systemstöd. Låt dem vara med på demos med slutleverantörskandidater för att betygsätta funktionalitet och användarvänlighet. Centigo har en väl utvecklad metodik för systemval och förändringsledare som kan stötta med råd och handfast arbete genom projektet.

Vilka är de främsta fördelarna med att satsa på effektiva HR-processer och modernt systemstöd?

Företag och organisationer som satsat på detta område har fått påvisade fördelar på långsikt såsom:

      • Lägre totala kostnader för HR-relaterade system samt personaladministration. 

  • Högre effektivitet och kvalitet i rekrytering och onboarding.

  • Möjlighet att synliggöra och dela karriärmöjligheter, talang, kompetens och lärande inom och utanför organisationen (även internationellt).

  • Företagets varumärke uppfattas attraktivare både av medarbetare och kunder.

Centigo – din partner inom HR Transformation

Centigo har erfarenhet av att kartlägga och analysera medarbetarresan, samt att stötta i förändringsarbete. Som en del av vårt arbetssätt stöttar grupperingen med både djup och bred HR kompetens in i kunduppdragen. På så sätt säkerställer vi en leverans på det mest tids- och kostnadseffektiva sättet.  Vill du veta mer? 

Kontakta Melissa Shelley Höjwall

avatar

Melissa Shelley Höjwall

Expert inom HR-transformation

RELATERADE ARTIKLAR