Skip to content
Amanda Sandén26 okt 20211 min read

Att lyckas i en nätverksorganisation

De flesta har kunskap om och erfarenhet av traditionella hierarkiska organisationer som är toppstyrda och organiserade i funktion eller division. Men de flesta har inte lika mycket erfarenhet och kunskap om nätverksorganisationer och hur de fungerar. I denna blogg vill jag kort presentera tre faktorer som jag anser är viktiga för att trivas och lyckas i en nätverksorganisation. 

Personligt ansvarstagande

När den mer traditionella organisationsstrukturen saknas krävs ett annat typ av ledarskap. Viktigast, enligt mig, är självledarskapet och det personliga ansvaret. Centigo är byggt på tron på människan och dess förmåga att ta personligt ansvar och där nätverket har ersatt den hierarkiska modellen. Det är upp till dig som individ att nätverka och bygga goda relationer. Hos oss är du ytterst ansvarig för värdet av det egna varumärket och får du kläm på det finns det inga begränsningar för din utveckling! 

Distribuerat ledarskap

Vidare vill jag belysa det distribuerade ledarskapet för det går inte att lyckas ensam i ett nätverk oavsett hur bra du är på självledarskap och personligt ansvar. På Centigo blir du inte lämnad ensam utan det som utmärker oss är vår vilja att alltid hjälpa och stötta varandra i leverans, att navigera internt och att ständigt utvecklas. Vår organisationsstruktur möjliggör ett distribuerat ledarskap där vi alla tillåts känna ett ägarskap som ger oss vetskapen om att vi tillsammans bygger Centigo. 

Nyfikenhet

Slutligen kräver nätverksorganisationen att man behöver lära känna sina kollegor vilket enligt mig är en given framgångsfaktor. Jag anser att det gäller för effektivt samarbete oavsett i vilken organisation du arbetar i, men om du inte är intresserad av de du har omkring dig blir det svårt att verka i en struktur som bygger på nätverk. Så var nyfiken på dina kollegor! 

Jag är övertygad om att nätverksorganisationen är en del av Centigos framgång och jag tror den är mer rätt nu än någonsin. Men jag är också väldigt nyfiken på framtidens organisationsstruktur. Hur kommer framtidens framgångsrika organisationer se ut vad gäller ledarskap, struktur och kultur? Jag ser fram emot att vara en del av den utvecklingen.

 

 

avatar

Amanda Sandén

RELATERADE ARTIKLAR