Skip to content
krisberedskap
Klara Karlsson28 maj 20242 min read

Hur väl förberedd är din organisation när krisen kommer?

Vi lever i en instabil, mer sårbar och ständigt föränderlig värld med potentiella kriser, allt från naturkatastrofer och pandemier till cyberattacker och energikriser. En robust krisberedskap är inte bara avgörande för att kunna hantera dagens utmaningar, utan också för att rusta oss inför framtiden. 

 

Centigo står redo att vägleda och stärka organisationer i deras kritiska förberedelser. Vi vill säkerställa att er organisation inte bara överlever, utan också kan fortsätta sin verksamhet och bidra till samhället även under de mest utmanande omständigheter.

 

Aktuella utmaningar som idag har en direkt påverkan på organisationers drift och stabilitet 

Några exempel på dessa utmaningar inkluderar pandemins långtgående effekter, den ökade frekvensen av cyberattacker och de alltmer kännbara konsekvenserna av klimatförändringarna. Dessa händelser ställer nya krav på organisationers förmåga att anpassa sig och bibehålla kontinuitet i sin verksamhet. Förstå och efterleva lagar och direktiv. Nya krav som NIS2-direktivet och ESG/CSRD-regleringar måste integreras i organisationens strategi och krisplanering   

För att bygga en robust organisation som kan stå emot och återhämta sig från dessa utmaningar ser vi att man behöver 

  • Utveckla en anpassningsbar krisplan
  • Säkerställa redundans i kritiska system
  • Investera i personalens kompetensutveckling
  • Öka digital säkerhet
  • Stärka försörjningskedjor

 

Krisberedskap i näringslivet 

För den privata sektorn är krisberedskap synonymt med förmågan att hantera händelser som påverkar organisationens operativa förmåga och tillgänglighet. Centigo står redo att erbjuda expertis för att hjälpa er förstå alla parter och intressenters krav och förväntningar och vi finns där som ett stöd genom hela processen för att utveckla och förbättra er krisberedskap.

 

Krisberedskap inom offentlig sektor 

För offentliga aktörer som kommuner, regioner och statliga myndigheter är krisberedskap en kritisk komponent för att säkerställa en robust personal- och materialförsörjning. Hos Centigo är vi utrustade för att erbjuda anpassade utvärderingsmodeller och strategier som är skräddarsydda för att möta varje organs särskilda roll och behov i samhället. Vårt team är här för att hjälpa er navigera genom denna förändring.

 

Så här jobbar vi på Centigo med krisberedskap 

Centigo kombinerar bred erfarenhet med en djup förståelse för varje kunds unika verksamhet. Vi tar hänsyn till affärslogik och integrerar detta med regler och förbättringar som ställs av reglerande myndigheter. Genom vår mission Business Wellnes har vi jobbat i över 20 år med att hjälpa organisationer och företag att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika.

 

Genom att ständigt diskutera och utveckla vårt erbjudande, ser vi till att Centigo alltid ligger i framkant. Vi är redo att stötta våra kunder från start till mål och hjälpa er bygga nödvändig förmåga till omställning när krisen kommer.  

 

Centigo tar samhällsansvar på allvar och genom samarbete kan vi göra verklig skillnad. 

För ytterligare information och för att diskutera hur vi kan stödja din organisation i krisberedskapsarbete.  


Våra kontaktuppgifter: 
Klara Karlsson  +46768207200

 

avatar

Klara Karlsson

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR