Skip to content
Casper Cosmo16 jan 20232 min read

Ambition, ansvar och vilja – Centigos drivkrafter

Jag heter Casper Cosmo och började Centigos Konsultprogram hösten 2022. Mina första fem veckor på Centigo inleddes med introduktionsprogrammet. Ett intensivt program präglat av Centigos värdegrund och fundament. Genom olika presentationer, föredrag och seminarium fick vi under dessa veckor djupdyka i Centigos kärna för att lära känna organisationen och dess medarbetare.

Vad innebär det att jobba på ett ambitionsdrivet företag?

Ett av Centigos tre fundament är att vi är ambitionsdrivna. Det innebär att summan av alla medarbetares individuella ambitioner styr vår tillväxt. ”Jag-vill-andan” är en central del i arbetssättet på Centigo, men det förutsätter också att varje enskild individ tar stort eget ansvar. När medarbetare på Centigo har en ambition att utföra någon typ av uppgift, delta i ett projekt eller engagera sig i något internt på företaget finns det alltid utrymme och stöttning för ambitionen. Exempelvis har det förekommit att medarbetare har sett potential i att utvidga Centigos verksamhet till andra städer och länder, vilket har resulterat i att kontor har öppnats upp i både Göteborg, Malmö, Storbritannien och till och med Indien. Allt tack vare drivna medarbetare som hade en genuin ambition till uppgiften samt stod för det yttersta ansvaret av resultatet. För mig personligen är det ambitionsdrivna fundamentet otroligt viktigt, då jag känner att min självständiga handlingskraft frodas som mest när jag får driva min egen utveckling.

Frihet under ansvar

Att hitta en organisation där ett av tre fundament är just att arbetet ska vara ambitionsdrivet är för mig ovärderligt. Här får jag möjlighet att arbeta utefter min egen ambition. Det innebär att jag får ta ägandeskap över min egen utveckling men också att jag ges möjlighet att påverka Centigos. Det kan låta udda med en verksamhet utan chefer, men Centigo är uppbyggt av en stödstruktur bestående av erfarna ledare och medarbetare som tar ansvar. Det kollektiva ledarskapet är därför också ett viktigt fundament som Centigo vilar på.

För mig som nyutexaminerad upplever jag att det redan från start getts möjlighet att utvecklas, påverka och driva min egen utveckling. Exempelvis har jag, tillsammans med två andra nyutexaminerade tagit initiativ för att öppna upp studentmarknadsföringen i Umeå och fick direkt support och stöttning internt från olika håll, bland annat från min medarbetaransvarige. Varje medarbetare på Centigo har nämligen en medarbetaransvarig vars främsta uppgift är att ansvara över sina medarbetares välmående och utveckling. Min medarbetaransvarig har exempelvis veckovisa möten med mig där vi bland annat går igenom hur jag mår, vad jag vill och hur jag ligger till i mina olika projekt.

Viljan sätter sin prägel

Redan under introduktionsprogrammet fick jag inte bara höra om det ambitionsdrivna klimatet och alla dess fördelar, utan verkligen se hur det genomsyrar organisationen. Introduktionsprogrammet i sin helhet, den storslagna konferensen i Åre, aktiva interna föreningar som fotbollslaget samt medarbetares generella glöd i ögonen när de livat berättade om sina kunduppdrag. Initiativ, engagemang och uppdrag drivna av människor som genuint vill. Centigo passar för dig som drivs av att ta stort eget ansvar och utvecklas varje dag samt bli en del av en kultur präglad av ambition, ansvar och vilja. När jag först kom i kontakt med Centigo visste jag direkt att det här var ett företag jag ville bli en del av och nu är frågan, vill du?

Ansökan till Konsultprogrammet är just nu öppen! Klicka nedan för att läsa mer och skicka in din ansökan.

Ansök till Konsultprogrammet med start våren 2024 eller hösten 2024

avatar

Casper Cosmo

RELATERADE ARTIKLAR