Skip to content
content (5)-1
Centigo15 mar 20245 min read

De 6 viktigaste AI-verktygen för managementkonsulter

Just nu har du ett gyllene tillfälle att använda AI som språngbräda. Centigos AI-accelerator delar viktiga spaningar från branschens AI-omställning – och vilka verktyg du som är tidigt i karriären behöver behärska för att snabbt få ta mer ansvar i dina kundprojekt. Från att effektivisera administration till att skapa övertygande presentationer; här är de sex ovärderliga AI-verktygen som accelererar din utveckling.

 Spring om eller bli omsprungen

Att anpassa sig och ta till sig nya verktyg är inte bara en fördel – det är en nödvändighet. För dig som är i början av din karriär kommer AI-omställningen med en möjlighet att inte bara hålla jämna steg med utvecklingen, utan faktiskt springa om personer med mer erfarenhet än du. Att du inte hindras av gamla vanor och traditionella arbetssätt är en konkurrensfördel du måste utnyttja. 

Dessutom är det bara en tidsfråga innan AI-användning blir en hygienfaktor hos managementkonsulter. Under 2023 var din arbetsgivare och dina kunder mest nyfikna på de nya teknikerna – 2024 vill de se AI skapa värde. Och du som är tidigt i karriären, där produktion ofta är en stor del av din leverans, kan snabbt bygga upp och visa på bra färdigheter.

Vilka är de 6 viktigaste AI-verktygen för managementkonsulter tidigt i karriären? 

Centigos AI-accelerator om de fem mest användbara AI-verktygen för dig som vill effektivisera dina leveranser.

Har ni några egna AI-verktyg?

Är du anställd och/eller aktiv i ett kundprojekt? Då ska du börja med att kontrollera om din arbetsgivare eller kunden har några egna AI-verktyg. Sedan 2023 har Centigo sin egen AI (ChatBWG) som används för allt från analys till produktion. Samtidigt garanteras total säkerhet i hur datan hämtas och lagras. 

 

Vad händer med datan?

I omställningstider är det särskilt viktigt att du som managementkonsult dubbelkollar hur just ditt bolag arbetar. Medan vissa kunder har kommit långt i förändringsresan så kommer du märka att andra är mer avvaktande. Fråga alltid om det är okej att du matar in kunddata i ett externt AI-verktyg. Respektera svaret du får.

 

Genera text och förenkla administration med ChatGPT 

För de flesta började AI-omställningen med ChatGPT från OpenAI. Denna AI-baserade textgenerator hjälper dig automatisera och effektivisera annars tids- och energikrävande arbetsuppgifter. Till exempel kan du:

 • Skapa och redigera rapporter och presentationsmaterial
 • Generera dataanalyser och sammanfattningar
 • Besvara branschrelaterade frågor
 • Automatisera rutinmässig kommunikation

 

Tips! Skapa din egen GPT

Som premiumkund hos ChatGPT kan du träna upp din egen AI (en GPT). Förutsatt att du fått klartecken på att använda kunddata så kan du träna den specifikt utifrån din kunds unika profil. Du kan till exempel anpassa kunskapsbasen, be den svara utifrån företagets specifika mål och använda den för träffsäker konkurrentanalys.

 

Och när du ändå är igång med ChatGPT, testa syskonverktyget DALL-E som genererar bilder utifrån textprompter! 

Google Gemini – en chat för problemlösning

Precis som ChatGPT är Google Gemini en generativ AI byggd på chat-format. Spontant kan de se lika ut, men till skillnad från ChatGPT så tränas Gemini på flera format, medan ChatGPT än så länge primärt bygger på webb-texter.

Båda systemen uppdateras snabbt och löpande, så medan vissa idag tycker att Gemini är överlägset bättre inom problemlösning än ChatGPT så kan det ändras snabbt. Håll dig därför ajour med både ChatGPT och Gemini och välj det som fungerar bäst utifrån uppgiften du ska lösa. 


Effektivisera din informationsinsamling med BingChat

BingChat är en del av Microsofts sökmotor Bing, som använder AI för att förbättra sökupplevelsen. Verktyget är designat för att ge mer naturliga svar på användarfrågor baserat på den senaste versionen av OpenAI:s språkmodell. Därför är BingChat särskilt bra när du snabbt vill hitta och bearbeta ny information.

Du kan till exempel:

 • Samla in viktig information om din kunds bransch, fånga viktiga marknadstrender och göra en snabb konkurrentanalys.
 • Få svar på specifika frågor utan att behöva filtrera genom flera källor.
 • Generera sammanfattningar av långa artiklar eller rapporter för att snabbt förstå det viktigaste.

 

Förbättra ditt analysarbete med Alteryx

Har du testat Alteryx? Det är en AI som effektiviserar din dataanalys. Eftersom verktyget bygger på ett enkelt drag-and-drop-gränssnitt är det, trots sin komplexitet, ett användarvänlig upplevelse som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. 

Därför är Alteryx bra för dig som managementkonsult:

 • Automatiserar repetitiva uppgifter och gör det enkelt att hantera data från många olika källor 
 • Stort utbud av analytiska verktyg, till exempel statistisk analys, maskininlärning, prediktiv modellering och visualisering
 • Analyserar stora datamängder snabbt

Krispiga bilder med Midjourney

Precis som OpenAI:s DALL-E så är Midjourney en AI-bot som skapar bilder baserat på textprompter. Som managementkonsult behöver du snabbt kunna skapa professionellt och personifierat visuellt innehåll i många av dina leveranser. Genom att använda Midjourney sparar du både tid och resurser jämfört med att själva leta runt bland generiska bilddatabaser eller anlita en projektspecifik designer. 

Använd Midjourney för att:

 • Generera unika bilder som förhöjer kvaliteten i dina leveranser
 • Illustrera komplexa idéer och strategier
 • Skapa engagerande material för workshops och intervjuer

Centigos bästa tips för ligga i framkant när AI-verktygen utvecklas snabb

 • Följ rätt kanaler och personer

Rätt källor varierar beroende på ditt affärsområde och dina intressen, men LinkedIn och Youtube tystnar aldrig. Och varför inte använda AI för att hålla koll på vad som är relevant för just dig?

 • Våga testa!

Ta dig tiden att testa nya AI-verktyg nu – det kommer gynna dig både direkt och i framtiden. Men var lite försiktig med vilken data du använder när du testar så du inte läcker kunddata.

 • Välj en arbetsgivare som driver utvecklingen framåt

När du ska välja ny arbetsgivare: ställ frågor! Jobba bara på ett bolag där du uppmuntras att vara tidigt på AI-bollen. Annars kommer du tids nog att bli omsprungen av dina gamla kursare. 

På Centigo får du frihet under ansvar. Emelies och Davids råd är att använda flexibiliteten till att accelerera din karriär genom att bli säker och effektiv i din AI-användning. Har du vad som krävs för att leverera värde i kundprojekt med hjälp av AI?

Vill du veta mer?

avatar

Centigo

RELATERADE ARTIKLAR