Skip to content
Ellinor Lohm
Ellinor Lohm26 jun 2024< 1 min read

Ellinor Lohm som Testledare

Under mitt andra år på konsultprogrammet var jag testledare på ett projekt där vi implementerade ett nytt HR-system. Jag delade rollen med en senior kollega, vilket var otroligt lärorikt. Medan min kollega fokuserade på att lägga en strategisk grundplan, ägnade jag mig åt de mer operativa delarna av testprocessen. Upplägget gav mig en stabil plattform att växa ifrån och en trygg miljö där jag alltid kunde få vägledning.

Med tiden och projektets utveckling ökade mitt ansvar stegvis. Jag började med mer grundläggande testuppgifter och avancerade till att ta itu med alltmer komplexa utmaningar. Det var ett naturligt flöde i ansvarstagandet som gjorde att jag kunde utvecklas i min yrkesroll på ett självklart sätt. Dessutom, att jobba med test kanske inte låter så roligt, men det var det! Att arbeta med testning innebär inte bara att noggrant granska systemets funktionalitet, utan det liknar också projektledning på många sätt, där man planerar, koordinerar och följer upp testaktiviteter för att säkerställa att alla mål uppnås inom utsatta tidsramar.

Läs mer om Konsultprogrammet och hur du ansöker här.

avatar

Ellinor Lohm

RELATERADE ARTIKLAR