Skip to content
Vladislav Tolstoy27 aug 20235 min read

Varför valde jag Centigo för att utveckla min entreprenöriella potential?

Har du någonsin undrat om du har det som krävs för att bli en framgångsrik konsult? Vill du anamma entreprenörsandan och vara en del av meningsfulla förändringsprocesser? Är du villig att anpassa dig efter nya utmaningar och situationer för att driva dina idéer framåt? Om svaret är ja, kan konsultyrket vara ett utmärkt sätt att utveckla din potential.Personligen har jag alltid känt starkt för entreprenörsandan, och därför valde jag att bli en konsult på Centigo. För mig handlar entreprenörsanda om att ständigt söka nya möjligheter, utmana status quo och driva förändring. I detta blogginlägg kommer jag att dela med mig av mitt perspektiv och syn på entreprenörsanda och konsultyrket, samt förklara varför var Centigo det självklara valet för mig.

Konsultbranschen i förändring

Konsultbranschen har genomgått betydande förändringar och är inte vad den var förr i tiden. Numera karaktäriseras branschen av nära samarbeten med kunder, snarare än att endast erbjuda tillfällig expertis. Detta har lett till att konsultföretag blir alltmer specialiserade inom olika områden. Framgångsrika konsultorganisationer fokuserar på att utveckla lösningar tillsammans med kunder men även på utveckling av kundernas interna kompetenser och problemlösningsförmågor. 

I den högst konkurrensutsatta konsultbranschen är det av yttersta vikt att konsultföretag är flexibla och främjar en kultur som uppmuntrar till förändring och nytänkande. Entreprenörsandan och entreprenöriella tillvägagångssätt har därför blivit alltmer betydelsefulla principer inom branschen. Det innebär att vara kreativ och våga ta risker för att driva förändring inom en organisation eller på marknaden. Genom att satsa på entreprenörsandan och nära samarbeten med kunder kan konsultfirmor anpassa sig till en snabbt föränderlig omvärld och säkerställa långsiktig hållbarhet, samtidigt som de skapar värde för både kunder och konsulter.

Framgångsrika konsultorganisationer och entreprenöriellt fokus

För att lyckas i konsultbranschen idag är det viktigt att omfamna "organiserat kaos" – en miljö som kombinerar ordning och struktur med en hög aktivitetsnivå som skapar en kaotisk och komplex känsla. En sådan miljö uppstår genom ambition, uthållighet, en lärande och stöttande atmosfär samt högsta grad av autenticitet. Dessutom krävs det att organisationer anammar entreprenörsandan som en central inställning.

Inom konsultbranschen är entreprenörsanda särskilt viktig eftersom vi arbetar med att hjälpa företag att förändras, växa och anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld. Därför måste organisationer prioritera utvecklingen av entreprenöriella egenskaper som kreativitet, innovation, risktagande, ledarskap och affärssinne för att bli framgångsrika. Genom att stärka dessa egenskaper hos medarbetarna och inom organisationen som helhet kan konsultföretag förbättra sin konkurrenskraft och förmåga att skapa värde för sina kunder. Det innebär att ständigt sträva efter att utveckla nya idéer och lösningar, vara beredd att ta risker och investera i projekt samt att kunna leda och inspirera andra för att uppnå gemensamma mål. På så sätt kan framgångsrika konsultorganisationer anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld och säkerställa långsiktig hållbarhet genom att skapa värde för både kunder och konsulter.

För att bli framgångsrika måste organisationer dessutom leva upp till de värderingar de står för och skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar självledarskap. Det innebär även att de måste vara villiga att investera i sina medarbetares utveckling, så att de kan växa både professionellt och personligt. På så sätt kan konsultföretag säkerställa att de förblir konkurrenskraftiga och relevanta i en bransch som ständigt förändras och utvecklas.

Varför valde jag Centigo för att utveckla min entreprenöriella potential?

Jag upptäckte Centigo genom en studentmarknadsföringsdag och kände direkt en koppling till organisationens värderingar och inriktning. Rekryteringsprocessen bekräftade mina intryck av organisationen – representanterna var energiska och genuint entusiastiska när de presenterade företaget. Några case och intervjuer senare blev jag erbjuden en plats inom konsultprogrammet och har sedan dess arbetat med spännande och utmanande projekt.

Min tid på Centigo har övertygat mig om att företagets värderingar och principer verkligen genomsyrar organisationen. Ett av Centigos fundament är kollektivt ledarskap, där självledarskap är en grundläggande byggsten. Från dag ett jag blivit motiverad att bygga en egen vision av min framtida karriär som är meningsfull för mig och som innefattar mina intressen, kompetenser och mål. Jag har även haft möjlighet att diskutera dessa frågor med flera olika seniora partners samt kund- och medarbetar ansvariga som har visat intresse för att hjälpa mig uppnå mina mål. Enligt min åsikt främjar detta kreativitet och skapar möjligheter för att hjälpa individer att hitta sina egna drivkrafter. På Centigo erbjuds du stöd och frihet att ta ansvar och vara proaktiv från början, och vad du ger i insats får du tillbaka mångfaldigt.

Centigo kan bäst beskrivas som ett stort företag med en mindre firmas mentalitet, där nyfikenhet, ansvar och drivkraft uppmuntras. Företaget värnar om entreprenöriella värden och strävar efter att driva förändring och skapa framgång för både oss och våra kunder. Som konsult på Centigo har jag möjlighet att hjälpa våra kunder att förverkliga sina visioner och idéer. Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att förstå deras behov och utmaningar och skapa skräddarsydda lösningar som hjälper dem att nå sina mål. I kontrast till traditionella organisationer omfattar Centigo den kreativa miljö som utvecklats, där ambition och entreprenörsanda är viktiga faktorer. Uppdrag, roller och processer kan formuleras och utvecklas utifrån individers ambitioner och intressen. Detta gör att jag känner mig stolt över att vara en del av teamet och ser med förväntan fram emot vad framtiden har att erbjuda.

Konsultprogrammet – Vad innebär det och hur lyckas man som ny konsult?

Konsultprogrammet är ett skräddarsytt program som erbjuder nyexaminerade en utmärkt möjlighet att snabbt växa in i konsultrollen. Syftet med programmet är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina konsultfärdigheter, lära sig olika verktyg, metoder och problemlösande tillvägagångssätt, samtidigt som de får en gedigen grund inom konsultbranschen, dess utmaningar och möjligheter.
Det är viktigt att poängtera att konsultprogrammet inte är en treårig utbildning, utan snarare en integrerad del av deltagarnas arbetsliv som konsulter. Under programmet arbetar deltagarna i konsultuppdrag, men får parallellt tillgång till värdefulla utbildningar och stöd för att främja deras utveckling. Programmet erbjuder en kombination av teoretiska utbildningar, praktiska övningar, mentorskap och arbete med verkliga kunder, vilket ger deltagarna chansen att applicera sina kunskaper i autentiska situationer och utveckla de egenskaper och färdigheter som krävs för att bli framgångsrika konsulter.

För att lyckas inom konsultprogrammet krävs det ett genuint intresse för personlig utveckling och lärande. Som deltagare i programmet är det fördelaktigt att vara nyfiken, analytisk och lösningsorienterad, samtidigt som man besitter förmågan att tänka både kritiskt och kreativt. Konsultprogrammet passar utmärkt för personer med en entreprenöriell anda som värdesätter självständighet, eftersom programmet uppmuntrar deltagarna att ta ägande över sin utveckling och vara öppna för nya idéer och möjligheter.

Om du känner att något av detta stämmer in på dig, eller om du är nyfiken på att veta mer om konsultyrket, Centigo eller konsultprogrammet, tveka inte att kontakta mig. Jag svarar gärna på dina frågor eller hänvisar dig till någon annan representant som kan besvara frågan bättre. Tillsammans kan vi utforska möjligheterna inom konsultyrket och se om det är rätt väg för dig.

Just nu är ansökan stängd och öppnar återigen januari 2024. Vi frågor kontakta konsultprogrammet@centigo.se.

 

avatar

Vladislav Tolstoy

RELATERADE ARTIKLAR