Skip to content
Carolina Ernst27 aug 20233 min read

Hur jag som samhällsvetare visste att konsultrollen (och Centigo) var för mig

Mitt namn är Carolina, och tillsammans med tre andra stjärnor klev jag in på Centigo under januari 2023 som del av konsultprogrammets nyaste kull. Som många andra nyexaminerade antagligen känner igen sig i var en av de vanligaste frågorna vi fick under de första veckorna, ”vad läste du innan du började här?”. Jag har sedan tidigare en kandidat i internationella relationer och nationalekonomi, samt en master i internationell utveckling och management. Ibland svarade jag bara att jag var ekonom, men för att sammanfatta det hela skulle en bättre beskrivning nog vara att jag är en samhällsvetare som gillar siffror. Men hur visste jag som samhällsvetare att konsultrollen passade mig, och hur hamnade jag på just Centigo? 

Lyxen att ha många öppna dörrar

Många samhällsvetenskapliga utbildningar marknadsför sig med att det finns en stor rad olika karriärvägar efter examen, och för en generalist som mig med många intressen var detta en av de drivande sakerna i att jag valde mina utbildningar. När min examen sedan närmade sig under våren 2022 satt jag, precis som många andra, och funderade på vad jag ville göra härnäst. Min sökhistorik fylldes med fraser som ”vad kan man göra med en utbildning i x”, och som generalist konstaterade jag snabbt att det var alldeles för mycket som lät roligt, och att jag helst ville prova på alltihop och skjuta upp att bestämma mig för något mer specifikt. Just detta var anledningen till att jag fick upp ögonen för konsultyrket och Centigo. 

Som konsult får jag en inblick i många olika verksamheter inom olika branscher, och arbeta med en rad olika arbetsuppgifter, utan att känna att jag behöver stänga några dörrar. Genom Centigos ambitionsdrivna kultur får jag själv styra vilka typer av uppdrag jag är intresserad av, och utforska allt eftersom vilken riktning jag vill röra mig mot. 

Den mänskliga faktorn

Som konsulter får vi alltid höra om vikten i att skapa värde, det är ju trots allt det vi finns till för. Så vilket värde kan jag som samhällsvetare bidra med på ett företag som arbetar till stor del med digitaliseringsfrågor? När jag anlände till Centigo var begrepp som testledning, kravställning, och ERP helt okända för mig och jag ställde också frågan till mig själv om detta. 

Det kan inte ha undgått någon att vi befinner oss i en värld som är under snabb förändring, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Att förstå dessa förändringar och hur de påverkar organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor har legat till grund för min utbildning, och är ett av mina stora intressen. Naturligtvis påverkar sådana förändringar också kunderna vi arbetar med och att förstå och ta hänsyn till detta är kritiskt för att kunna främja ständig utveckling och långsiktig framgång.

Utöver detta har min samhällsvetenskapliga utveckling fokuserat på att förstå människor i olika kontexter, och under min första tid på Centigo har jag också lärt mig att förstå den mänskliga faktorn i alla projekt är minst lika viktig som att förstå den tekniska. Att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser är meningslöst om de som ska arbeta med dessa inte förstår eller välkomnar förändringen.

Jag brinner för inkludering, och att ingen ska lämnas utanför under förändringar. För att kunna ta hänsyn till detta krävs det att vi förstår de intressenter som finns, vilka roller de spelar och hur de därför behöver att involveras för att effektivt kunna genomföra stora förändringsresor. 

Varför just Centigo? 

Jag hoppas att jag har kunnat ge er en liten inblick till hur jag som samhällsvetare kom fram till att konsultyrket var för mig, men varför blev det då just Centigo för mig? 
Jag brinner för att skapa värde för samhället i stort, och det var väldigt viktigt för mig att komma till en arbetsplats som delar och främjar dessa värderingar. Centigos fokus på att hjälpa till att skapa företag som är långisktigt lönsamma, skapar välfärd, stärker samhället och är hållbara är i helt i linje med dessa och lockade mig hit, ett val jag inte har ångrat en sekund. 

 

avatar

Carolina Ernst

RELATERADE ARTIKLAR