Skip to content
Klara Henriksson16 jan 20232 min read

Jag valde Centigo därför att vi delar samma värderingar

En av anledningarna till att jag bestämde mig för att söka till Centigo var för att Centigo är ett värderingsstyrt företag. Jag kände direkt att värderingarna tilltalade mig och var i linje med mina egna värderingar på en arbetsplats. Vad jag inte visste var hur mycket dessa värderingar genomsyrar hur alla arbetar på Centigo. Sedan jag började på Konsultprogrammet hösten 2022 har det blivit tydligt att värderingarna inte bara är några ord som står på hemsidan utan det är något som bokstavligen driver bolaget framåt genom medarbetarna.

Centigo är en värderingsstyrd organisation

Centigo drivs och utvecklas av värderingarna professionalism, entreprenörsanda och balans. Värderingarna finns i allt som Centigo gör. Det spelar ingen roll om det gäller att utveckla företaget internt eller externt, värderingarna finns alltid där oavsett vad Centigo är och gör. Värderingarna skiljer sig visserligen från varandra men gemensamt vägleder de medarbetarna framåt.

 • Professionalism handlar om att lösa kunders utmaningar med både passion och seriositet, Centigo vill vara marknadsledande med sin kompetens. Det ska även alltid finnas en professionalism i hur medarbetarna bemöter varandra och kunder.
 • Entreprenörsandan däremot handlar om att Centigo vågar utmana och tänka utanför boxen. Om omvärlden förändras ser Centigo möjligheter i stället för motgångar. Det är tydligt att Centigo vill vara med och utveckla, skapa nytt och bidra med sin kunskap. Det finns verkligen en entreprenörssjäl inom Centigo.
 • Balans är lika viktigt som professionalism och entreprenörsanda. Centigo värdesätter balansen mellan människan och företaget för att på så sätt kunna driva projekt, genomföra förändringar och vilja utvecklas på bästa sätt. Balansen är inte kollektiv, utan bestäms utifrån varje individ. Därmed säkerställer Centigo att varje medarbetare får de bästa förutsättningarna att lyckas utifrån medarbetarnas egna förutsättningar.

  Hur fungerar detta i praktiken?

  I praktiken innebär dessa värderingar att medarbetarna arbetar och tar beslut med samma värderingar i ryggen, vilket leder till att medarbetarna kan lita på varandra och ta ansvar. Det finns inga otydligheter kring hur Centigo ska arbeta. Detta har visat sig tydligt för mig under mina första månader på Centigo. Exempelvis har jag fått ta del av projekt som har drivits av att det finns en entreprenörsanda att förändra och skapa nytt. Utan den entreprenörsandan hade inte dessa projekt startas. Jag har även fått lära mig att värdesätta balans för att jag ska kunna prestera i mitt arbete både hos kund och internt. Det är något som jag och mina nya kollegor ständigt har påmints om under introduktionsprogrammet. Faktum är att Centigos värderingar har varit återkommande i allt jag har fått lära mig och allt jag har fått göra. Det har varit tydligt från början vad Centigo förväntar sig av mig och vad jag förväntar mig av dem. Centigos värderingar är det som styr företaget i en gemensam riktning framåt och det är häftigt att se att det verkligen är så. För utan värderingarna, inget Centigo.

  Om du skulle vara intresserad av att höra mer om hur det är att arbeta på ett värderingsstyrt företag, tveka inte att höra av dig. Jag berättar gärna mer.

  Ansökan till Konsultprogrammet är just nu öppen! Klicka nedan för att läsa mer och skicka in din ansökan.

 • Ansök till Konsultprogrammet med start våren 2024 eller hösten 2024
avatar

Klara Henriksson

RELATERADE ARTIKLAR