Skip to content
Hugo Söderberg28 aug 20222 min read

Oberoende i praktiken – hur finansiellt oberoende återspeglas i arbetssättet

Hugo Söderberg går Centigos Konsultprogram och i det här blogginlägget ger han en inblick i hur det är att gå Konsultprogrammet och hur Centigos finansiella oberoende återspeglas i arbetssättet och i kulturen.

En tid full av nya insikter, inspiration och kunskap

I skrivande stund har jag snart gått Konsultprogrammet i nio månader. Det har varit en otroligt omvälvande resa och min utvecklingskurva har aldrig varit brantare. Jag älskar känslan av att gå till jobbet och veta att man kommer att gå hem med nya insikter, kunskaper och inspirationskällor varje dag. Förhoppningsvis kan jag med det här blogginlägget bidra med en inblick i hur det är att gå Centigos Konsultprogram.

De första veckorna på Centigo var fyllda till brädden med föreläsningar som varvade hårda kunskaper i presentationsteknik och PowerPoint med inspirerande föreläsningar om Centigo och hur vi översätter våra tankesätt i det dagliga arbetet. Efter att ha låtit alla nya kunskaper och insikter marinera i några veckor har det varit så stimulerande att dagligen få applicera sina egna tankar på allting man har lärt sig om Centigo. Det är nästan snudd på komiskt när man får se hur värdegrunden dagligen återspeglas i interaktionerna man har på kontoret och hur välgrundad den faktiskt är i kulturen på företaget.

En ambitionsdriven verksamhet kan aldrig blomstra utan oberoende

En reflektion jag skulle vilja dela med mig av till er är hur ett av våra fundament ”oberoende” påverkar hur jag ser på Centigo och som förhoppningsvis ger potentiella sökande en glimt in i arbetsdagen. Vad betyder oberoende för Centigo?

När jag första gången stötte på begreppet under Introduktionsprogrammet fick jag förklarat att det egentligen betyder att Centigo inte har några externa finansiärer att behaga. Jag tänkte inte särskilt mycket mer på detta men vad jag på senaste tiden har insett är att en ambitionsdriven organisation aldrig kan blomstra utan oberoende.

Inom innovationsforskning brukar man prata om begreppet ”Innovation Killers”. Logiken följer att en övertro på finansiell disciplin gör en verksamhet överfokuserad på intern produktivitet och därför missar möjligheter utanför den befintliga affären vilket gör dem dödsdömda när förändringens vindar blåser. Jag har förstått att det finansiella oberoendet på Centigo betyder att vi ser på framgång med ett helt annat synsätt än vad som kan skådas på en balansräkning. Det finns inga satta KPI:er och krav på fakturerade timmar utan ens egen ambition styr till stor del vad du väljer att engagera dig i. Det gör även att vi som verksamhet har möjligheten att agera på möjligheter i omgivningen på ett helt annat sätt än traditionella verksamheter där värden som effektivitet och finansiell disciplin ofta triumferar över entreprenörsanda.

Entreprenörsanda är en del av Centigos värdegrund

Man skulle kunna säga att på ett sätt är man sin egen entreprenör på Centigo, där man får ta ansvar för sin egen affär tillsammans med ett nätverk av otroligt drivna och duktiga kollegor. Detta ger en enorm frihet till mig själv att utvecklas i den riktning jag själv vill där jag, tack vare oberoende kan ta mina egna beslut för att forma min karriär. Min professionella resa definieras inte av vad någon annan säger åt mig att göra utan vad själv vill lära mig.

Är du snart färdigexaminerad och känner att du på ett oberoende sätt vill kunna styra över din professionella utveckling även i ett tidigt skede i karriären? Då uppmuntrar jag dig att gå in och läsa mina kollegors inlägg om vad det innebär att vara ny konsult på Centigo.

avatar

Hugo Söderberg

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR