Skip to content
Centigo30 maj 20234 min read

Så accelererar du din karriär med teaminriktat arbete

Vad vill du helst: lång startsträcka på egen kammare eller att snabbt få fronta mot kund? När du jobbar i en teaminriktad organisation får du ta ansvar från dag ett med backning från dina seniora kollegor. Men hur fungerar teaminriktat arbete i praktiken? Ludvig Billberg och Erik Frejd, managementkonsulter med fem respektive tolv års erfarenhet av yrket, reder ut arbetsmodellen.

Vad innebär det att jobba teaminriktat?

När du jobbar teaminriktat hjälps du och dina kollegor åt i kundprojekten, oberoende av era kompetenser och erfarenhetsnivå – allas idéer och input värdesätts och bidrar till leveransen. Det skiljer sig åt från mer klassiska arbetsmodeller för managementkonsulter, där du som relativt nyexad kan behöva ägna flera år åt att sakta förtjäna din plats ute hos kund.

Men vi vill vara tydliga från start: teaminriktat arbete passar inte alla. Om du uppskattar tydliga hierarkier och helst jobbar själv kommer du inte trivas med modellen. Är du däremot prestigelös, motiverad och ambitiös så kommer du ta sjumilakliv i din karriär.

Hur vet du vilket läger du tillhör? Ludvig och Erik listar fem aspekter av teaminriktat arbete. Blir du motiverad eller avskräckt?

1.   Den branta utvecklingskurvan

Istället för att sitta på hemmakontoret och långsamt arbeta dig uppåt får du i en teaminrikad organisation ta verkligt ansvar från dag ett. Du paras ihop med andra konsulter, oftast seniora, som stöttar dig när du kliver rakt in i händelsernas centrum. Erik berättar:

– Som relativt nyexad managementkonsult får du ta en aktiv roll och börja leverera i kundprojekt direkt. Tack vare upplägget får du en brant utvecklingskurva där du tidigt frontar kund tillsammans med resten av teamet.

Teaminriktat arbete uppmuntrar dig att på ett effektivt men tryggt sätt bygga upp dina kunskaper inom konsulthantverket och bredda ditt kontaktnät.

2.   Coachning från seniora medarbetare

– Då och då stöter jag på friktion i mina projekt. I avstämningar med erfarna kollegor i mitt team kan jag snabbt få kompetenta sparringpartners för att analysera eventuella utmaningar som uppstått och hjälp med att identifiera potentiella fallgropar som jag själv kanske missat, säger Ludvig.

Med teaminriktat arbete slipper du alltså gissa dig fram till rätt beslut. Istället grundar du ditt arbete på faktiska erfarenheter och beprövade metoder. Erik håller med:

– Coachning sker dagligdags. Eftersom det inte är någon hierarki mellan den som ger och får coachning så finns det inga dumma frågor. Det finns något att lära från alla.

3.   Stort förtroende från kunderna

Erik ser en ökad tendens hos kunderna att efterfråga spetskompetenser i projekten. Då är teaminriktat arbete avgörande för leveransen:

– En stor fördel med att arbeta i team är att man som nyexad får bredd och djup på samma gång. Du får lära dig de grundläggande verktygen som behövs som konsult samtidigt som du får specifika ansvarsområden där du kan snabbt bli expert och bidra till kunden.

 Som managementkonsult inom områden som präglas av snabb teknikutveckling är det primärt din nyfikenhet och ambition som styr hur snabbt du kan utvecklas. Ludvig fyller i:

– Det viktiga är inte var kompetensen kommer ifrån, utan snarare att den kan omsättas i verkligt affärsvärde för kunden.

4.   Att göra (och undvika) misstag

Ludvig berättar hur han lär sig av sina kollegors erfarenheter:

– Det finns vissa tuffa lärdomar man måste lära sig från egna misstag, men många kan man få genom att jobba nära sitt team. Med erfarna kollegor vid min sida kan jag enklare dra nytta av deras kompetens och lärdomar, vilket gör att jag vet vilka fallgropar jag ska undvika och istället kan lägga min tid på värdeskapande aktiviteter.

Det gäller såväl fackkunskap inom konsulthantverket som mjukare egenskaper som hur man bygger framgångsrika och produktiva kundrelationer. Resultatet är trygga, nöjda kunder och att du som konsult kan tillskansa dig kunskap snabbare genom att lära dig av kollegornas expertis. Dessutom är det roligare att inte bara jobba med personer i samma karriärsfas som en själv!

5.   Omfamna de utmanande stunderna

Men givetvis är inte teaminriktat arbete bara en dans på rosor. Ludvig och Erik listar två utmaningar som de stött på:

– Historiskt har vi som konsulter ofta arbetat med ett uppdrag i taget. Nu är det mycket vanligare att arbeta i parallella uppdrag och med flera kunder samtidigt vilket ställer krav på effektivitet och flexibilitet. Men om du är förändringsbenägen är det ett bra sätt att få variation i jobbet, vilket de flesta som väljer konsultlivet ändå dras till, säger Erik.

Ludvig kompletterar med en reflektion om ansvarsfördelning: 

– När man jobbar ensam i ett projekt är det ingen fråga om vem som är ansvarig – det är alltid du själv. I ett teaminrikat arbete däremot så blir dynamiken annorlunda och det finns en större risk för att saker och ting faller mellan stolarna eller att man gör samma arbete parallellt. Här är en tydlig ansvarsfördelning, utnyttjande av varandras styrkor och en ömsesidig transparens avgörande för att få ut full effekt från samarbetet.

Utvecklas snabbt som managementkonsult på Centigo

Hur känns det nu när du lärt dig mer om teaminriktat arbete? Verkar det lockande, lite läskigt – eller kanske både och? Blir du motiverad eller snarare avskräckt?

Vi på Centigo är övertygade om att vårt teaminriktade arbete är en avgörande faktor bakom våra konsulters framgång. Om du vill accelerera din utveckling som managementkonsult får du gärna skicka in din ansökan till oss på Centigo. Vi kanske ses på nästa sommarfest?

avatar

Centigo

RELATERADE ARTIKLAR