Skip to content
studentmanagementconsultancy
Anton Wickberg24 nov 20232 min read

Så tar du ditt första steg mot en konsultkarriär – redan under studietiden

Mitt namn är Anton Wickberg, och jag vill dela med mig av min erfarenhet efter nästan nio månader på Centigo. Denna tid har minst sagt varit fullproppad av spännande möjligheter, både internt på Centigo och externt ute hos kund. Genom att jobba sida vid sida med drivna och ambitiösa kollegor har jag utvecklats mer och i betydligt fler riktningar än jag hade kunnat ana för bara nio månader sedan.

Under min relativt korta tid i arbetslivet har jag reflekterat över vad som skiljt sig mellan skolbänken och den vardag jag opererar i idag. Skoltiden var givetvis enormt givande, men med en gnutta efterklokhet har jag lyckats identifiera tre punkter där jag önskar att jag hade lagt mer fokus under studietiden:

  1. Konsultens verktygslåda
    En tydlig insikt är att jag önskat en tidigare introduktion till de verktyg som används av konsulter, såsom PowerPoint och Excel. Under min utbildning fick vi viss exponering för dessa verktyg, men jag hade uppskattat om de hade integrerats mer genomgående i läroplanen. Om din utbildning inte inkluderar detta, rekommenderar jag att du själv utforskar och arbetar med dessa verktyg för att bli bekant med dem.

  2. Arbeta med case
    Under min tid på universitetet upplevde jag ofta att kopplingen saknades mellan kursens innehåll och verklig applicering. Mitt råd är därför att vara uppmärksam på case och workshops som ger möjlighet att verkligen sätta kunskap och kompetens på prov i skarpa kontexter. Även om den typen av möjligheter inte finns inom just ditt program finns det mängder av andra nätverk och föreningar som samlar studenter för att utveckla just casefärdighet. Ta chansen!

  3. Kundinteraktion
    Hur ska man som nyutexaminerad student tänka under sitt första kunduppdrag och hur inleder man dialogen med kunden? Som nyexaminerad student kan man lätt känna sig underlägsen när kunden har mer erfarenhet och kompetens inom branschen. Detta är något jag hade velat diskutera mer under seminarier och föreläsningar för att känna mig bättre förberedd inför mitt första uppdrag. Om möjligt, uppmuntra dina lärare att inkludera dessa ämnen i kursplanen.


Skolbänk vs jobbsimulator

För att sammanfatta tror jag att man som student har otroligt mycket att vinna på att se högskolor och universitet som jobbsimulatorer snarare än skolbänkar. Helt enkelt en liten tweakning i mindset.
Ett klockrent exempel på mindeset: jobbsimulator framför mindset: skolbänk är Centigos Talangprogram. I programmet får du tillfälle att erfara samtliga punkter jag nämnt i det här inlägget.
Med det sagt lämnar nu jag över bollen till dig som läsare.


Ansökan till Talangprogrammet är stängd.

Läs mer om Talangprogrammet

Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila till talangprogrammet@centigo.se.

avatar

Anton Wickberg