Skip to content
Markus Pettersson24 nov 20231 min read

Sök till Centigos Talangprogram 2024

Centigo erbjuder ett spännande Talangprogram som riktar sig till främst ingenjörs- och ekonomistudenter med 1–2 år kvar av sina studier. Programmet, som pågår under vårterminen 2024, ger deltagarna möjlighet att delta i inspirerande workshops och presentationer, skapa värdefulla kontakter samt få en unik inblick i managementkonsultyrket och Centigo som företag. I detta blogginlägg kommer vi utforska fördelarna med Talangprogrammet och förklara hur ansökningsprocessen går till.

Fördelar med Talangprogrammet

  1. Värdefull erfarenhet för framtida jobbsökande: Utöver att utöka ditt nätverk inom arbetslivet får du möjlighet att fördjupa dig i verktygen som används dagligen inom konsultbranschen. Detta ger dig värdefull erfarenhet inför din framtida karriär och ökar dina möjligheter vid jobbsökande.

  2. Personlig mentor: Genom Talangprogrammet tilldelas varje deltagare en mentor från Centigo. Din mentor kommer erbjuda vägledning och coachning under hela programmet. Du får möjlighet att diskutera dina intresseområden och ambitioner och dra nytta av din mentors erfarenheter och insikter. Mentorskapet syftar till att ge dig den stöttning du behöver för att utvecklas och växa som konsult.

  3. Unik inblick i managementkonsultyrket och Centigo: Träffarna inom Talangprogrammet kommer att fokusera på aktuella ämnen som managementkonsulter möter i sitt dagliga arbete med kund. Genom workshops och föreläsningar får du en djupare förståelse för branschen och Centigos tillvägagångssätt. Detta ger dig en konkret och värdefull inblick i hur ett framgångsrikt managementkonsultföretag arbetar.

Ansökningsprocess

  1. Skicka in ansökan: För att ansöka till Talangprogrammet måste du skicka in dina betyg, CV och personligt brev till oss. Genom att granska din ansökan får vi en första inblick i dina färdigheter och ambitioner.

  2. Gör onlinetester: Efter att ha skickat in din ansökan kommer du bli ombedd att genomföra ett personlighetstest och ett problemlösningstest. Dessa tester hjälper oss identifiera din potential och bedöma hur väl du kan passa in i Talangprogrammet. Det är också ett sätt att minska risken för diskriminering och ge alla sökande en rättvis chans.

  3. Intervju och case: Som det sista steget i ansökningsprocessen kommer du få möjlighet att delta i en digital intervju med en av våra medarbetare.


Ansökan till Talangprogrammet är stängd.

Läs mer om Talangprogrammet

Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila till talangprogrammet@centigo.se.

avatar

Markus Pettersson

Managementkonsult