Skip to content
studentconsultant
Anton Wickberg24 nov 20232 min read

Centigos Talangprogram förbereder studenter för arbetslivet

Idén om en ny möjlighet för studenter att få konkret inblick och erfarenhet

Jag tog klivet in på Centigo som en del av Konsultprogrammet där ett antal nyutexaminerade studenter årligen påbörjar sin karriärresa gemensamt med syfte att stegvis växa in i rollen som managementkonsult. Förutom stort kundfokus valde jag att engagera mig i Centigos interna studentmarknadsföringsinitiativ vilket innebär allt från att utforma strategi och kommunikation, till att medverka på studentmässor. Det var just under studentmässorna, i de fysiska mötena med studenter, som idén om Talangprogrammet växte fram hos tre av mina kollegor. Talangprogrammet riktar sig till studenter som är mitt i sin utbildning.

Flera av de studenter vi träffade under mässorna undrade nämligen vad vi som företag kunde erbjuda dem redan under studietiden, exempelvis genom praktikplatser. Då många av oss är rykande färska från universitetslivet förstår vi hur viktigt det är för just studenter att skaffa erfarenhet, skapa ett nätverk och få konkret insikt i olika branscher – punkter som är mycket meriterande inför framtida arbetssökande. Med det i bakhuvudet började mina kollegor fundera på hur Centigo skulle kunna erbjuda något som möter detta behov vilket lade grunden till vad som idag är det officiella Talangprogrammet.

Om programmet

Centigos Talangprogram riktar sig till studenter som har 1–2 år kvar av sina studier. Efter att ha genomgått en rekryteringsprocess träffas utvalda studenter en gång i månaden på vårt kontor i centrala Stockholm för att få insikt i rollen som konsult. Du som student kommer bland annat delta i intressanta föreläsningar om aktuella ämnen såväl som olika workshops med syfte att utbilda om konsultens mest använda verktyg.

Du får även möjlighet att utveckla ditt nätverk genom att träffa medarbetare från Centigos olika affärsnoder. Utöver detta får samtliga studenter en personlig mentor från Centigo. Mentorskapet har en rådgivande funktion där du får reflektera över din framtida karriär tillsammans med en mentor som coachar och vägleder utifrån dina önskemål. Förutsättningen med Talangprogrammet är att det ska kunna genomföras samtidigt som studier.

Därför trivs vi på Centigo

Att vara ett ambitionsdrivet företag med kollektivt ledarskap har många fördelar. Det innebär exempelvis att våra medarbetare alltid får förutsättningar att utveckla och driva initiativ när de ser möjligheter som skapar värde för Centigo och andra. Skapandet av Talangprogrammet är bara ett exempel på detta.

Vår ambition och det kollektiva ledarskapet präglar allt vi gör på Centigo och just därför kan även vi som nyanställda direkt utveckla och driva ett helt nytt initiativ. Detta är en av anledningarna till att jag trivs så bra med att jobba här. Att få vår drivkraft och vårt engagemang värderat så högt är verkligen fantastiskt.

Ansökan till Talangprogrammet är stängd.

Läs mer om Talangprogrammet

Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila till talangprogrammet@centigo.se.  

avatar

Anton Wickberg