Skip to content
Wilma Fransson14 sep 20233 min read

Vad är Centigos Talangprogram, egentligen?

Centigos Talangprogram är ett internt initiativ som startades av tre engagerade Centigo-medarbetare. Programmet ger studenter som har 1-2 år kvar av sina studier en unik möjlighet att få insyn i arbetslivet, utvidga sina personliga kontaktnätverk och få en fördjupad förståelse för vad det faktiskt innebär att jobba som managementkonsult. 

Planeringen inför programmet påbörjades redan under hösten 2021, och i februari 2023 välkomnades för första gången åtta utvalda studenter till Centigos kontor. I detta blogginlägg berättar tre av dem, Andrea Nyberg, Arvid Johannisson och Joachim Samuelsson, sin upplevelse av det gångna Talangprogrammet. 

Talangprogrammets upplägg

Talangprogrammet består av ett antal träffar som äger rum på Centigos kontor i centrala Stockholm. Varje tillfälle har ett utvalt tema där studenterna bland annat får lära sig olika konsultverktyg, caselösning och vad nätverksbaserat ledarskap faktiskt innebär. Vissa verktyg och arbetssätt har studenterna redan börjat använda i sina studier. 

Andrea berättar hur hon lärt sig att använda PowerPoint mer effektivt: ”Vi fick lära oss hur man presenterar och vad man ska tänka på för att göra en så bra presentation som möjligt. Både i studierna och i arbetslivet presenteras det mycket och att då få feedback och information är väldigt värdefullt. Joachim tycker att träffen om caselösning var extra givande:Vi fick verktyg och modeller inom området och övade på ett fiktivt case under tidspress, avslutat med presentation och sedan feedback från en panel.” 

Mentorskapet 

Utöver programmets träffar får varje student en mentor. Mentorn coachar under programmets gång studenten genom ambitions- och utvecklingssamtal där studenten får vägledning för att vidga sitt tankesätt och perspektiv. Joachim berättar hur mentorskapet har ”bidragit till utvecklingen av svagheter och fördjupning inom ens personliga styrkor” och Arvid nämner att temat för varje mentorträff har varit  fritt och att han lärt sig hur man ska angripa ett case och vad som är viktigt att tänka på under en arbetsintervju. 

Mentorträffarna har även givit utrymme för diskussion kring ämnen såsom work-life balance, intressekonflikter och konsultlärdomar. Andrea beskriver värdet av att i ett ”avslappnat sammanhang kunnat ställa frågor om hur livet som konsult är, hur man kan ta sig igenom svåra situationer som kan uppstå som konsult och arbetslivet överlag, samt vad man kan tänka på i början av sin karriär som konsult.” 

Det roligaste under Talangprogrammet

En annan viktig del av Talangprogrammet är att nätverka och därför har varje träff avslutats med mingel där studenterna har haft möjlighet att ställa sina frågor till medarbetare på Centigo. Samtliga tre studenter nämner att det roligaste med Talangprogrammet har varit att träffa nya människor. Joachim säger: ”Det roligaste har varit att träffa så många intressanta människor på Centigo och få höra mer om deras uppdrag och erfarenheter. Andrea fortsätter: ”Jag har fått lära känna de som arbetar på Centigo, de andra deltagarna som har kommit från många olika universitet i Sverige och våra mentorer. Alla har tagit emot oss med öppna armar och svarat på alla våra frågor och funderingar”. Arvid instämmer och berättar att han genom nätverkandet ”fått en bra förståelse för Centigos värderingar och vad man söker hos en framtida arbetsgivare.” 

Vem bör söka till Centigos Talangprogram? 

A person in a black suit

Description automatically generated with low confidence

Andrea: Jag rekommenderar alla som är i slutskedet av sina studier och är intresserade av konsultyrket att söka till Talangprogrammet. Jag rekommenderar det extra mycket till de studenter som har en teoretisk utbildning och vill lära sig hur arbetet ser ut i praktiken samt de som tycker att Centigo verkar som ett intressant företag.” 


Arvid:
Talangprogrammet är lärorikt oavsett hur mycket förkunskap man har om konsultyrket. Är man nyfiken på hur det är att jobba som konsult eller intresserad av att nätverka och träffa likasinnade studenter skulle jag rekommendera att söka till Talangprogrammet.”

profbild


Joachim:
Om du söker möjligheten att träffa inspirerande personer och få en verklig inblick i konsultyrket, är Talangprogrammet den perfekta plattformen för dig. Här får du tillgång till unika möten och insikter som kommer att utmana och sporra dig. Genom att engagera dig i programmet kommer du även att få en fördjupad förståelse för konsultyrket och dess möjligheter.”


Ansökan till Talangprogrammet är stängd.

Läs mer om Talangprogrammet

Vid eventuella frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila till talangprogrammet@centigo.se.

 

avatar

Wilma Fransson