Skip to content
elektrifiera och leverera
Magne Ottersgård15 maj 20243 min read

Key takeaways från Centigos event – Elektrifiera och Leverera 

Sverige genomgår stora förändringar för att ställa om samhället till mer hållbara lösningar. Stora satsningar görs för att sänka transportsektorns utsläpp av växthusgaser där elektrifiering av fordonsflottorna är högt upp på agendan hos många bolag. För att samla och dela kunskap höll Centigo i ett event på temat, med namnet ”Elektrifiera & Leverera - Elektrifieringens roll i framtidens logistik". Under eventet anordnade Centigo en paneldiskussion med flera experter i ämnet. I paneldiskussionen deltog: 

  • Daniel Benett, Utvecklingschef Transport – Dagab
  • Axel Scheutz Godin, Senior Green Technology Lead – Postnord 
  • Johan Fagerlund, Avdelningschef Teknik – Telge Återvinning 
  • Linnea van Lokhorst, VP EMEA Operations – Einride  
  • Talayeh Behfar, Senior Business Consultant – Centigo 

Detta blogginlägg listar några av våra insikter efter kvällens givande diskussioner. 

 

Samarbete för att hitta lösningar 

Övergången till en elektrifierad transportsektor är en stor utmaning där många intressenter och aktörer bidrar till utvecklingen framåt. Ekosystemet består bland annat av lastbilstillverkare, företag med fordonsflottor, elnätsbolag och laddningsaktörer. Att gå med i ett samverkansforum är ett sätt att ligga i framkant och dela erfarenheter. Med delade insikter från värdekedjan end-to-end ser Centigo att aktörer mer effektivt kan få förståelse för - och lösa - utmaningarna i övergången till en elektrifierad transportsektor.  

 

Att ersätta en diesellastbil mot en ellastbil är inte en ”quick fix” 

För ellastbilar behöver man ta hänsyn till andra nya variabler, så som laddningstid som inte finns med hos en diesellastbil. Det innebär därmed att det behövs ny kompetens, laddinfrastruktur och systemstöd för att lyckas med övergången. Den annorlunda fordonskaraktäristiken gör att en diesellastbil inte bara är att byta ut mot en eldriven.   

 

Våga testa och lär er på resans gång 

Alla stora förändringar kräver mod. Det rör på sig ute hos många företag i Sverige och övergången till en elektrisk fordonsflotta har redan påbörjats. Organisationer som hamnar efter kommer att bygga på sig en “elektrifieringsskuld” och gå miste om de kostnads- och miljömässiga fördelar under tiden de väntar med omställningen. Att våga testa och börja lära sig redan idag kommer löna sig på sikt.  

 

Räkna hem den elektrifierade omställningen  

Att köpa in ellastbilar kräver idag mer kapital jämfört med diesellastbilar och det krävs en väl underbyggd totalkostnadsanalys för att motivera inköpet. Därmed är det viktigt att inte fastna vid den initiala investeringen eftersom de minskade operationella kostnaderna möjliggör en lägre totalkostnad på sikt. I denna omställning finns alltså en möjlighet att både spara pengar och på miljön! 

 

Arbetsmiljön för förare är överlägsen 

Med en eldriven fordonsflotta kommer förare att få en betydligt bättre arbetsmiljö med mindre buller och bättre luftkvalitet. Som en av paneldeltagare berättade: ”när våra förare väl har testat att köra en elektrisk lastbil vill de inte gå tillbaka till en diesel!”. 

 

Dataanalys är avgörande 

Med en elektrifierad fordonsflotta tillkommer nya parametrar att förhålla sig till vid transportplanering och ruttoptimering, exempelvis väderförhållanden, state-of-charge (SOC) och stopp för laddning. Detta ger ökande behov av data och för att hantera detta krävs systemstöd och analysverktyg som kan hantera dessa nya parametrar för att effektivt optimera rutter och hela logistikkedjan.  

 

Effektbrist en stor utmaning 

Effektbrist i elnätet är en barriär för omställningen. Stora investeringar görs för att utöka effektkapaciteten, men när fler och fler aktörer ställer om till elektrifierade verksamheter och transporter kan effektbrist i elnätet begränsa en smidig omställning. Fördelar kan finnas i att påbörja omställningen tidigt och beräkna sitt tillkommande effektbehov för att i tid säkra effekt i nätet för sin elektrifierade fordonsflotta. Att tidigt etablera en dialog med sin lokala elnätsaktör är därmed viktigt. 

 

Fjärrtransporter kontra last-miletransporter 

Olika logistikflöden är olika svåra att elektrifiera. I nuläget är en omställning av transporter med flera stopp och kortare distanser mer fördelaktiga att börja med, såsom last-miletransporter. Hög förutsägbarhet i efterfrågan är en karaktäristik som passar elektrifierade transporterflöden.  

Längre fjärrtransporter begränsas i nuläget av lastbilarnas räckvidd och laddtid. Med det sagt utvecklas batteriteknologin och laddinfrastrukturen snabbt, vilket ger fordonen längre räckvidd och snabbare laddningssessioner. Givet rätt logistikflöde, med välplanerade stopp för laddning ser Centigo även potential för dessa flöden framåt. 

 

Om du behöver hjälp med att komma igång, har frågor eller bara är allmänt nyfiken på att få veta mer över en lunch - tveka inte att kontakta någon av våra experter på Centigo, Maria Eiemarker och Diden Tiwana.

avatar

Magne Ottersgård

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR