Skip to content
centigo medarbetare introkull ht23
Erica Eklind04 jun 20241 min read

Mod, förtroende och ansvar: En grundpelare i företagskulturen hos Centigo

Mod, förtroende och ansvar – och  hur jag tror aspekterna påverkar vår företagskultur

För några veckor sedan sa min kollega, någonting som fastnade hos mig – nämligen:
Jag tror att en gemensam nämnare bland oss alla här på företaget är att vi är individer med lite extra mod än genomsnittet.
När jag sedan skulle börja formulera mina tankar kring min första tid på Centigo så fanns hans resonemang kvar hos mig och inspirerade till det ämne jag tänkte skriva om idag. Mer specifikt, relationen mellan mod, ansvar och förtroende och hur jag tror att dessa utgör viktiga grundpelare för varför Centigo framgångsrikt får individerna som arbetar här att växa.
 

Mod

Att ha mod är avgörande för en människas övergripande utveckling eftersom mod är den kraft som driver oss att utmana status quo och övervinna hinder. Mod är inte bara en egenskap som kommer väl till pass i professionella sammanhang, utan det påverkar också vårt personliga liv. Det är genom modet att möta utmaningar, göra misstag och lära sig av dem som vi verkligen växer som individer.
I affärsvärlden, som på Centigo, tror jag att därmed mod har en central roll. Att våga föreslå nya idéer, ta ansvar för projekt och vara beredd att utmana konventionella tankesätt är vad som driver innovation och många gånger framgång. Jag tycker även att de modiga individerna här i min omgivning också fungerar som inspirationskällor och att de skapar en atmosfär där alla uppmuntras att utforska och testa sina gränser.
 
Att ges förtroende, att våga ta ansvar – och att skapa ett växthus för människor
 
Jag, som började på Centigo under sommaren 2023, tycker mig redan känna av företagets strategiska princip om att Centigo vara ett ”växthus för människor”. För att jag ska kunna växa krävs förtroende i att jag ska ta ansvar och leverera. För att företaget ska våga ge mig och alla andra här det förtroende som möjliggör vår tillväxt, krävs mod – från ett eller annat håll.
För mig har förtroendet fungerat som bränslet i min utvecklingsmotor och jag kommer fortsatt bli inspirerad av alla modiga individer som finns omkring mig på företaget.
 
Tack för att ni tog er tid att läsa om mina intryck och erfarenheter så här långt. Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er!
 
Ansökan till konsultprogrammet öppnar igen den 26 augusti. Läs mer här!
avatar

Erica Eklind

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR