Skip to content
nathan centigo
Nathan Terefe01 jul 20242 min read

När drömjobbet inte är en titel

  • ”Vad vill du bli när du blir stor?”

Detta är en fråga som regelbundet ställs till alla barn när de växer upp, vilket jag tror du som läser kan relatera till.

Om du ställer samma fråga till mig kommer du förmodligen få höra ett svar som kan uppfattas något oklart, osäkert och rätt så ointressant. Anledningen är att jag, konstigt nog, aldrig har haft ett specifikt yrke eller position som m
ålbild.

MEN jag har alltid haft ett målscenario. Låt mig förklara…

Året är 2013

Som sextonåring fick jag min första timanställning. Jag stod bakom kassan och plockade disk. Mina spenderingsbehov ökade succesivt i takt med att jag fick en inkomst. Resultatet blev att jag fortsatte jobba genom hela studietiden från och med gymnasiet.

Ett decennium senare, i takt med att jag närmade slutet på mina högskolestudier, hade jag samlat på mig en rad olika erfarenheter, högt som lågt. Dessa erfarenheter ledde till en viktig insikt – oavsett arbetsroll fanns det en tydlig gemensam nämnare som höll mig motiverad, nämligen inkomsten. Varje morgon steg jag upp med tanken på lönen som väntade i slutet på månaden, snarare än ambitionen om att uppnå mina långsiktiga mål. Och detta var en tuff känsla. Tro mig. Att dag in och dag ut, under längre perioder, gå till jobbet utan att känna ett verkligt driv eller engagemang för mitt faktiska arbete var tufft.

Utifrån detta föddes mitt målscenario, ovanför yrkestitlar, om att kunna vakna upp tidigt på morgonen, utan att behöva ha ”inkomsten” som en första tanke. Att ägna min tid åt det jag motiveras av har därför blivit något som jag alltid strävar efter.

En ambitionsdriven motor

Generellt sett behöver alla motiveras för att utföra ett arbete. Men för att arbeta och samtidigt finna glädje i det krävs en djupare form av motivation. Forskning menar på att dessa drivkrafter inte bygger på yttre incitament som exempelvis pengar, status eller en klapp på axeln. I stället påvisar studier att det finns tre ytterst viktiga faktorer som får människan att känna en genuin drivkraft, utan en större önskan om yttre incitament. Det är känslan av att ha kompetens, autonomi och delaktighet i sitt arbete.

Enligt min mening är detta något varje medarbetare på Centigo får känna. Här är det medarbetarnas val, engagemang och intresse som ligger till grund för bolagets framgång. Jag gillar att se varje individ som en del av Centigos motor, där samtligas personliga ambitioner utgör bränslet som ständigt driver organisationen framåt. Detta är unikt och anledningen till varför jag sökte mig till Centigo. Med facit i hand kan jag med stor säkerhet konstatera att jag har landat på en sällsynt arbetsplats som erbjuder mig mer än bara en månadslön.

Ge karriären en kickstart

Jag hoppas att dessa rader väcker ditt intresse och inspirerar dig till att upptäcka mer om Centigo. För dig som är i slutfasen av studierna är ansökan till Konsultprogrammet just nu öppen!

Ansökan till konsultprogrammet öppnar igen den 26 augusti. Läs mer här!

avatar

Nathan Terefe

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR