Skip to content
Solar energy panel close up
Centigo25 jun 2024< 1 min read

Rapport: Kundnöjdhet i fjärrvärmebranschen

Ta del av branschens syn på faktorer som påverkar kundnöjdheten. Vi har genomfört en omfattande enkätundersökning bland fjärrvärmebolag för att kartlägga faktorer som påverkar kundnöjdheten och hur dessa kan användas för att stärka varumärke och försäljning​.

Varför ska ni läsa denna rapport?

  • Förstå de kritiska faktorerna: Lär er vilka aspekter som betyder mest för era kunder och hur ni kan optimera dessa för att förbättra kundupplevelsen.
  • Skräddarsydda strategier: Upptäck hur ni kan anpassa era tjänster och kommunikation för att möta era kunders unika behov och förväntningar.
  • Framtidssäkra ert företag: Få reda på vilka risker ni står inför och hur ni kan agera proaktivt för att säkerställa era kunders fortsatta lojalitet.

Resultatet pekar på en stark grund med möjligheter att bygga vidare på lojalitet och kundnöjdhet. Ta del av hela resultatet och ladda ner rapporten via denna sida. 

 
avatar

Centigo

RELATERADE ARTIKLAR