Skip to content
_29A5587-1
Sofie Eliasson24 okt 20192 min read

Låt inte den digitala självbilden driva in er på villovägar

En av de vanligaste utmaningarna hos våra kunder är att utveckla och öka försäljning i de digitala kanalerna.

Typexemplet är en organisation som valt att ta hem en tidigare outsourcad e-handel och då även valt att på egen hand utveckla e-handeln med en av marknadens mest avancerade lösningar. Allt under inriktningsbeslutet att frihet och kontroll över de egna försäljningskanalerna skapar bäst förutsättningar för anpassningar enligt kundens behov.

I slutändan står organisationen med fler och större utmaningar, till exempel:

  • Projektet visar sig vara en oväntat långdragen och kostsam investering.
  • Den tekniska e-handelsplattformen visar sig vara svår att integrera i IT-landskapet.
  • Rekrytering av kompetens som kan utveckla och underhålla e-handelslösningen visar sig vara utmanande.

    Väldigt ofta summeras resultatet som en rigid och halvfärdig produkt obenägen att utvecklas i den takt som försäljningsorganisationen önskar och förväntar sig.

Ständig utveckling är nyckeln i digital marknadsföring och försäljning

Varje organisation vet att försäljning inom digitala kanaler kräver ständiga förändringar för att kunna följa marknadens svängningar och utveckling. Förmågan att skapa rätt upplevelse i rätt tid är avgörande.

Lösningen kan potentiellt sett vara att ta hem och utveckla en e-handel själv. Några av de frågor varje organisation måste ställa sig är: Finns möjlighet att tillförse nödvändig kompetens internt för att kunna möta de ständiga utvecklingsbehov som investeringen kräver? Är rekrytering ens möjligt?

Ofta märks en stark övertro på den egna förmågan att axla den verklighet som ”full kontroll” över de egna försäljningskanalerna innebär. Innan beslut om att ta hem en outsourcad e-handelslösning fattas bör varje organisation reflektera över konsekvenserna. Förstår alla involverade parter vad beslutet verkligen innebär?

När beslut om att ta hem den outsourcade lösningen är taget kommer nästkommande beslut att kännas enkelt: ”såklart att vårt företag ska välja den bästa och mest avancerade e-handelslösningen som finns på marknaden”.

Konsekvenserna upptäckts långt senare. Först när införandeprojektet har startats inser organisationen problemen förknippade med bland annat bristfälliga investeringsbeslut, avsaknad av projektkompetens, tekniska begränsningar och svag bemanning internt. Först när det är för sent att vrida tillbaka klockan ställer organisationen sig frågande: Hur kunde vi missa att se till helheten?

Få en överblick innan investeringens genomförande har gått för långt

För att skapa en övergripande bild över organisationers behov av förflyttning har vi på Centigo utvecklat ramverket Assent, som syftar till att skapa insikt och affärsvärde i flera led. Assent hjälper er organisation att förstå förflyttningen och dess påverkan och vinningar ur ett holistiskt perspektiv.

Exempel på tre dimensioner i ramverket Assent som kan vägleda i förflyttningsresan är:

  • Technical Readiness: Förmågan att på ett effektivt sätt nå önskade affärsresultat genom optimal användning av tekniska plattformar.
  • Financials & Business Value: Förmågan att fatta beslut som är faktabaserade och grundade på förståelse om vad som driver kostnader samt skapar affärsvärde.
  • Culture, Competence & Communication: Förmågan att kombinera attityder, värderingar, mål och rutiner till en helhet som kännetecknar organisationen. Kombinerat med kunskap, erfarenhet och ömsesidigt utbyte av ord, tecken och symboler ger det en bild av hur organisationen fungerar i praktiken.

 

Vill du veta mer om Assent?

Kontakta oss: assent@centigo.se

avatar

Sofie Eliasson

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR