Skip to content
Centigo vägleder företag i förändring
Linn Sköld12 jan 20233 min read

Så leder du ditt team genom en lågkonjunktur

Det råder inga tvivel om att världsläget är aningen skakigt med kriget i Ukraina, rusande elpriser, hög inflation och stigande räntor. En lågkonjunktur kännetecknas ofta av en dämpad arbetsmarknad, minskad sysselsättning och en avtagande eller stagnerande produktionstillväxt. Hushållen får det tuffare och konsumtionen minskar vilket i sin tur leder till en minskad skatteintäkt till staten. Framtiden är oviss och vi kan endast spekulera kring en eventuell stundande lågkonjunktur. Men vi kan också förbereda oss.

Konjunkturer beskrivs ofta i form av cykler (ekonomiskt) eller kurvor (företagsutveckling). En S-kurva visar tillväxten av en variabel (oftast pengar, kompetensutveckling etc.) i förhållande till en andra variabel (oftast tid). Genom att identifiera var på kurvan ett företag befinner sig kan ledningen lättare fatta beslut om framtiden och förbereda sig inför vad som komma skall. Det gör det också enklare att förhålla sig till nya förändringar och stärka organisationen för framtiden.

Var i S-kurvan befinner du dig?

Vi kan se S-kurvor i flera professionella sammanhang, bland annat i produktlivscykel eller företagsetableringar. Att byta jobb eller flytta till en ny stad innebär också en förändring fast på ett individuellt plan och kan också liknas med samma graf.

S-kurva Centigo

Den första fasen brukar präglas av oro och osäkerhet inför det nya som är på gång innan vi landar i förändringen som är på gång. Då börjar vi öka vår förmåga att utvecklas och känner en våg av framgång till dess vi når en hög nivå av mognadsgrad. När vi nått en mognad - har vi det rätt så bra. Allt känns behagligt och vi har en framgångsrik resa bakom oss. Däremot finns det här en stor risk för stagnation och minskad utveckling. Då börjar vi helt enkelt glida ner på vår tillväxtkurva och allt börjar då om. 

Företag väljer ofta ledare utefter var i kurvan företaget befinner sig. I osäkra perioder behövs någon som står för trygghet och stabilitet medan i perioder som präglas av framåtanda och innovation krävs visionärer och kreatörer. På Centigo anser vi att man kan leda i alla faser på S-kurvan, men ledarskapet behöver förstås anpassas utifrån var man befinner sig. För det går att bli en vinnare även i lågkonjunkturer.

Hur förbereder vi oss inför en lågkonjunktur?

För många upplevs tillvaron just nu som ett dunkel av oro och ångest för framtiden och det ekonomiska läget. Här får enkelt negativa tankar fotfäste i organisationer och det är därför av stor vikt att du som ledare tar ansvar för vilket förhållningssätt du som ledare ska ha. Du kan antingen gå till ”försvar” och se dig själv som ett offer för omständigheterna eller hitta ett expansivt förhållningssätt där du ser möjligheter och kan inspirera din omgivning som en stark ledare. Ett expansivt förhållningssätt kännetecknas av att du har en övertygelse och tilltro till din egen kraft att omvandla oro, ångest och en känsla av kaos till en drivkraft att skapa något positivt och utvecklande. Vi på Centigo tror att resan genom svårare tider blir lättare om företaget förbereder sig och har en färdig strategi för de utmaningar och svårigheter som kan dyka upp.

Ett expansivt ledarskap ger ett försprång när konjunkturen vänder

För att aktivt leda enligt ett expansivt förhållningssätt i oroliga tider är det därför viktigt att inte fastna i situationen, utan också tänka långsiktigt och vara uthållig. Genom att vara innovativ, utforskande och hålla koll på omvärlden och marknaden skapas förutsättningar att göra de rätta valen samt att vara öppen och agera på de möjligheter som dyker upp. Med hjälp av optimism och positivitet kan man upprätthålla och kanalisera energin på ett effektivt sätt inom teamet. Sprid riskerna genom att ha en balanserad produktportfölj och fokusera på att ge kunden det absolut bästa värdet av era lösningar. Använd tiden till att utforska förbättringsområden internt och utnyttja ditt nätverk. Investera i dina medarbetare, för kom ihåg att lågkonjunkturer inte varar för evigt. Det kommer att vända, och när det väl gör det har det expansiva ledarskapet gett er ett försprång.

Centigo - din partner inom förändringsledning

Vi är experter på affärskritisk och tvärfunktionell förändring. Genom vår förmåga att kombinera unika branschkompetenser med en helhetssyn är vi unikt positionerade för att hjälpa våra kunder. Är du nyfiken på att prata om din verksamhet och hur ni bäst kan få förändringarna att bli till nya möjligheter? Hör gärna av dig till oss.

Kontakta Linn Sköld

Kontakta Oscar Kjellström

avatar

Linn Sköld

Managementkonsult

RELATERADE ARTIKLAR